Nieuws

Marum doet in Groningen het meest aan armoedebestrijding


Leestijd: 1 minuut

Dat blijkt uit een onderzoek van de FNV naar het armoedebeleid van gemeenten in het gehele noorden. Daaruit blijkt ook dat het armoedebeleid van de gemeenten in Groningen, Friesland en Drenthe nog steeds grote verschillen laat zien.Het onderzoek maakt deel uit van een landelijk jaarlijks onderzoek van de FNV naar het gemeentelijk minimabeleid onder het motto ‘Gemeente wees minimaal sociaal.’ Daarbij is het minimabeleid van ruim 200 gemeenten op een aantal punten vergeleken. In het Noorden zijn 42 gemeenten onderzocht. De gemeente Marum staat in Groningen aan kop. Het blijkt dat daar het meeste geld per minimum huishouden wordt uitgegeven aan armoedebestrijding. In Friesland is Smallingerland de best scorende gemeente en in Drenthe is dat Emmen.Een op de drie gemeenten kan niet aangeven wat de resultaten zijn van het minimabeleid. De FNV vindt deze administratieve chaos zorgwekkend. Vaak voeren gemeenten als verontschuldiging aan dat de uitvoering van het beleid is uitbesteed aan een extern bureau. Dit jaar heeft de FNV nader onderzocht welke invloed de grootte van verschillende politieke partijen in de raad heeft op het minimabeleid van een gemeente. De PvdA blijkt hier de meeste positieve invloed uit te oefenen, meteen gevolgd door respectievelijk GroenLinks en D66.