Nieuws

Meer dan 2000 nieuwe woningen voor Groningen in Eemskanaalzone

Groningen krijgt er een nieuwe wijk bij: de Eemskanaalzone, bij Meerstad. Daarin komen 2100 woningen, en dat zijn er zeshonderd meer dan eerder de bedoeling was. De nieuwe stadsuitbreiding wordt klimaatbestendig. Een en ander werd vanmorgen bekend bij de presentatie van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen door de wethouders Roeland van der Schaaf (PvdA) en Inge Jongman (ChristenUnie).


Leestijd: 3 minuten

“Meer huurwoningen in Meerstad”, vindt PvdA Groningen
“Meer huurwoningen in Meerstad”, vindt PvdA Groningen

De Eemskanaalzone is het nieuwe woonwerkgebied tussen Meerstad – Ringweg – Eemskanaal en Middelberterplas. Dit gebied gaat een nieuwe fase in en past in de ontwikkeling van Meerstad. In het Programma van Eisen staat wat voor soort gebied de Eemskanaalzone moet worden en welke ambities voor het gebied gelden.

Ambitie is om in de Eemskanaalzone zo’n 2.100 woningen te realiseren. Eerder was nog sprake van 1.500 woningen. De reden om meer woningen te willen bouwen is het grote woningtekort in Groningen. Daarnaast is het bij 2.100 woningen mogelijk om meer betaalbare woningen te bouwen. In de plannen is ruimte voor zo’n 30.000 m2 bedrijven en voorzieningen, aanvullend op de bestaande voorzieningen in de omgeving.

De Eemskanaalzone wordt een gezond, inclusief en klimaatbestendig stadsdeel voor iedereen. Bij de ontwikkeling wordt voortgebouwd op de bestaande kwaliteiten en de geschiedenis van het gebied. Door in te zetten op 2.100 woningen, levert de Eemskanaalzone een belangrijke bijdrage aan betaalbare woningen in Groningen. Er komt een stevig groenblauw raamwerk voor mens en natuur. De slibdepots langs het Eemskanaal worden toegankelijk en beleefbaar gemaakt. Bestaand en nieuw groen wordt met elkaar verbonden waarmee er een wijk ontstaat waarin duurzaam wonen en zorg voor natuurwaarden samengaan.

Inzetten op 2.100 woningen

Een deel van de reacties ging over het aantal woningen en over de geplande voorzieningen. Ambitie is om in de Eemskanaalzone zo’n 2.100 woningen te realiseren. Eerder was nog sprake van 1.500 woningen. De reden om meer woningen te willen bouwen is het grote woningtekort in Groningen. Daarnaast is het bij 2.100 woningen mogelijk om meer betaalbare woningen te bouwen. In de plannen is ruimte voor zo’n 30.000 m2 bedrijven en voorzieningen, aanvullend op de bestaande voorzieningen in de omgeving.

Slibdepots

Met de ontwikkeling van de Eemskanaalzone wordt Meerstad aan de stad gehecht. Dit heeft als gevolg dat de slibdepots, tussen de woonschepenhaven en de Borgsloot, centraler in de stad komen te liggen. Op dit moment zijn de slibdepots ontoegankelijk en onveilig; ze vormen een buffer tussen het Eemskanaal en nieuwe ontwikkelingen.

De wens is om de stad weer aan het water te leggen. Daarom wil het college van B&W in de volgende fase in samenspraak met bewoners en belangenorganisaties onderzoeken hoe de functie van de slibdepots kan veranderen. Voor de slibdepots ten westen van de ring die nu nog in gebruik zijn als stortplaats, betekent dit dat ze eerst gesaneerd moeten worden. De slibdepots ten oosten van de ringweg zijn veel minder vervuild. Voor deze slibdepots wil het college onderzoeken hoe ze onderdeel kunnen worden van de Eemskanaalzone zodat het mogelijk wordt er te verblijven, te sporten en te spelen.

Wethouder Roeland van der Schaaf: ‘We gaan zorgvuldig om met de aanwezige natuurwaarden op de slibdepots en geloven in een uitgebalanceerde combinatie van natuur, recreatie en verblijven. De slibdepots worden wat ons betreft een waardevolle aanvulling op een prachtig nieuw woonwerkgebied.’

Skillspark
Een deel van de slibdepots naast de P+R wordt tijdelijk een mountainbike skillspark. Hier kunnen beginnende- en ervaren mountainbikers naar hartenlust fietsen en aan hun technische vaardigheden werken. Voor het skillspark is nu een ontwerp gemaakt met verschillende moeilijkheidsgraden. ‘Zo is het skillspark straks voor meerdere doelgroepen geschikt om er plezier aan te beleven. Een ecologische toets heeft aangetoond dat het skillspark hier goed mogelijk is zonder dat de natuurwaarden worden aangetast. Als alles volgens planning verloopt gaat het skillspark begin 2022 open,’ aldus wethouder Inge Jongman.

Vervolg

De volgende stap om tot een plan voor de Eemskanaalzone te komen is het maken van een ontwikkelstrategie. Dat is een plan op hoofdlijnen waarin onder meer staat in welke fasen het gebied ontwikkeld gaat worden. Daarna volgt het stedenbouwkundig plan. Dat is een uitgewerkte tekening van hoe een gebied eruit komt te zien.

Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen, het reactierapport en meer achtergrondinformatie staan op meerstad.eu/eemskanaalzone.