Nieuws

Meet & Greet met nieuwe burgemeester Koen Schuiling

Komende woensdag zit de nieuwe burgemeester Koen Schuiling voor het eerste een gemeenteraadsvergadering voor. Vlak voor deze vergadering is er een Meet & Greet voor Stadjers. Inwoners van Groningen kunnen zich daar nu voor aanmelden.


Leestijd: 1 minuut

Noodkreet burgemeesters: coronabeleid moet worden herzien
Noodkreet burgemeesters: coronabeleid moet worden herzien

De Meet & Greet met Koen Schuiling is op 30 oktober de invulling van het programma ‘Gast van de Raad’. Dat is altijd een uur voor het begin van de maandelijkse vergaderingen van de Groningse gemeenteraad. Normaal gesproken is daar een raadslid bij. Hij of zij gaat met de Gasten van de Raad in gesprek over het werk als gemeenteraadslid en de agenda van de vergadering. De Gasten wonen vervolgens (een deel van) de raadsvergadering bij.

Maar nu het de eerste keer is dat de nieuwe burgemeester de gemeenteraad voorzit, is dat een mooie gelegenheid voor een Meet & Greet met de nieuwe burgemeester als ‘Gast van de Raad’-programma. De Gasten van de Raad kunnen Koen Schuiling vragen stellen en met hem in gesprek gaan.

De Meet & Greet met de burgemeester begint om 15.30 uur in de oude raadzaal van het stadhuis op de Grote Markt en duurt tot kort voor het begin van de raadsvergadering die om 16.30 uur begint.  In de pauze van de vergadering eten de Gasten van de Raad met de raadsleden en leden van het college van B&W mee. De Griffie van de gemeenteraad biedt de Gasten deze maaltijd aan.

Er is er een beperkt aantal plaatsen voor de Meet & Greet met burgemeester Schuiling. Als meer inwoners zich aanmelden dan er plaats is, nodigt de Griffie hen uit om Gasten van de Raad te zijn bij een volgende raadsvergadering.

Aanmelden via gemeente.groningen.nl/gast-van-de-raad