Nieuws

Milieuorganisaties hekelen provincie

Natuur- en milieuorganisaties in Groningen zijn verontrust over het feit dat het provinciebestuur de intensieve veehouderij ruimere mogelijkheden wil geven om uit te breiden. Volgens de gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties dreigt de verzuring en vermesting ook in de provincie Groningen sterk toe te nemen wanneer plannen van het provinciebestuur doorgaan om milieu-eisen uit een streekplan uit 1998 te versoepelen. Volgens de huidige regels mogen landbouwbedrijven naast hun gewone activiteiten ook 2000 vierkante meter intensieve veehouderij beoefenen. Volgens plannen van Gedeputeerde Staten worden dat in de toekomst maximaal 2700 vierkante meter.


Leestijd: 1 minuut

‘De plannen van de provincie Groningen zijn slecht voor natuur, landschap en woongenot op het platteland in Groningen. Daarom moeten strikte regels uit het huidige streekplan gehandhaafd blijven’, aldus de gezamenlijke milieu-organisaties in Groningen in een brief aan de provincie. De brief is geschreven door de Milieufederatie Groningen, Staatsbosbeheer Groningen/Drenthe, Vereniging Natuurmonumenten, de Stichting het Groninger Landschap en Groningen Tegen Bioindustrie.De milieuorganisaties zijn niet alleen bevreesd voor een sterke toename van het aantal kippen en varkens in de provincie Groningen. Ook vinden ze dat er veel minder plaats geboden moet worden aan grootschalige landbouw in de provincie Groningen die de concurrentie met de wereldmarkt wil aangaan.