Nieuws

Minister stelt kazerne Zoutkamp beschikbaar als tijdelijke noodonderdaklocatie voor vreemdelingen

Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp beschikbaar gesteld als tijdelijke noodonderdaklocatie voor vreemdelingen. (Foto: Beeldbank NIMH).


Leestijd: 2 minuten

Asielzoekers Ter Apel tijdelijk naar terrein van Defensie in de Marnewaard
Asielzoekers Ter Apel tijdelijk naar terrein van Defensie in de Marnewaard

Een tijdelijke noodonderdaklocatie voor vreemdelingen komt in de Willem Lodewijk van Nassaukazerne in Zoutkamp (gemeente Het Hogeland). Minister Ank Bijleveld van Defensie heeft de locatie beschikbaar gesteld aan staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Justitie en Veiligheid. Dat schrijft de staatssecretaris op 19 maart in een brief aan Tweede Kamer.

De Willem Lodewijk van Nassaukazerne is gereed gemaakt en vanaf vrijdag 20 maart 2020 operationeel. Daaraan is hard gewerkt door medewerkers van Defensie, het COA en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In de noodonderdaklocatie krijgen vreemdelingen onderdak en noodzakelijke voorzieningen aangeboden.

Bescherming tegen corona

Het aanmeldcentrum in Ter Apel is sinds maandag 16 maart gesloten. Vreemdelingen die in Nederland arriveren om asiel aan te vragen, hebben vanwege het coronavirus geen toegang meer tot de asielprocedures en COA-opvang aangezien de asielprocedure is opgeschort. Deze aanvullende maatregelen zijn genomen door het kabinet om de medewerkers van de betrokken organisaties en de bewoners van azc’s te beschermen tegen besmetting.

Asielprocedure opgeschort

Omdat de asielprocedure in elk geval tot en met 6 april is opgeschort beperkt de registratie van vreemdelingen zich tot het noodzakelijke, zoals het afnemen van vingerafdrukken en op basis daarvan doorzoeken van de Nederlandse en Europese systemen, fouilleren, doorzoeken van bagage en innemen van documenten. Dit proces vindt plaats in aanmeldcentrum Ter Apel door de Vreemdelingenpolitie (AVIM). Hieraan voorafgaand vindt een medische screening plaats. Die wordt uitgevoerd door de GGD en de GZA, waarbij de generieke RIVM-richtlijnen ter bestrijding van het coronavirus in acht worden genomen.

Van Ter Apel naar noodonderdaklocatie

Na registratie worden de vreemdelingen per bus naar de kazerne gebracht. “We bieden deze noodopvanglocatie om humanitaire redenen”, zegt staatssecretaris Ankie Broekers-Knol. “Ik ben blij dat we dit samen met ketenpartners, Defensie en met instemming van de gemeente Het Hogeland op zo’n korte termijn voor elkaar hebben gekregen.” Om alle risico’s zoveel mogelijk te vermijden, kunnen vreemdelingen de kazerne niet vrijelijk verlaten. Zorg en ondersteuning worden op de locatie zelf georganiseerd. Vertrek uit de kazerne vindt onder begeleiding plaats.

Overige maatregelen

Naast de opening van de noodonderdaklocatie gelden in verband met het coronavirus sinds maandag 16 maart extra maatregelen die de asielketen raken. Zo worden alle in- en uitgaande Dublinoverdrachten in ieder geval tot en met 6 april opgeschort, zoals ook andere EU-lidstaten dit doen. Het administratieve proces inzake de Dublinprocedure wordt wel zoveel mogelijk voortgezet.

Ook zullen vreemdelingen van wie het asielverzoek is afgewezen in de COA-locatie blijven. De grensprocedure blijft van toepassing op personen die aan de buitengrens een asielverzoek indienen (veelal op Schiphol). Met uitzondering van gezinnen en kinderen worden vreemdelingen eerst in grensdetentie geplaatst. De duur van de grensprocedure bedraagt voor de IND maximaal vier weken, zodat na de procedure duidelijk is of personen besmet zijn met het coronavirus.