Nieuws

Muizenplaag op basisschool drijft personeel tot wanhoop


Leestijd: 1 minuut

Dit is een gevolg van het feit, dat het sterk verouderde noodgebouw is aangetast door zwam. De komst van de muizen is een gevolg van de slechte staat waarin het schoolgebouw verkeert, aldus de leiding van de school. De muizenoverlast leidt tot vervuiling. Het onderwijzend personeel ziet zich genoodzaakt regelmatig de bezem ter hand te nemen om de muizenkeutels weg te vegen.De raadscommissie voor onderwijs van de gemeente heeft deze week overleg gevoerd over het achterstalling onderhoud op de scholen. De gemeente kan met het huidige budget van 2,5 miljoen gulden slechts veertig procent van het noodzakelijke onderhoud uitvoeren. De fractie van GroenLinks dringt er bij het College van B en W op aan snel maatregelen te nemen.