Nieuws

NAM-directeur: ‘Versterkingsoperatie is niet meer nodig’

Het is niet meer nodig om in de provincie Groningen huizen te versterken vanwege het risico op grotere aardbevingen. Dat zegt NAM-directeur Johan Atema in NRC. Volgens Atema dalen de gasproductie en het risico op bevingen, terwijl de kosten voor het versterken van huizen en het herstellen van schade omhoog gaan. “Laat ik het simpel zeggen: een versterkingsoperatie is niet meer nodig. Alle veiligheidsstudies geven aan dat het gebied nu veilig is. Groningen is nu even veilig als Friesland of Zeeland. En dat is heel goed nieuws”, aldus Atema.


Leestijd: 1 minuut

NAM wil Groningenveld dicht in 2022: ‘Backup-rol is onnodig en onwenselijk’
NAM wil Groningenveld dicht in 2022: ‘Backup-rol is onnodig en onwenselijk’

Atema heeft het in zijn interview over 26.000 huizen die nog op de rol zouden staan voor versterking. “Volgens de laatste berekeningen blijkt dat minder dan vijftig huizen vanwege de veiligheid hoeven te worden versterkt. Als we volgend jaar de gaskraan sluiten, zijn het er nog minder”, aldus Atema in NRC

Het eerlijke verhaal
De directeur laat weten dat huizen wel worden versterkt, als er een concrete afspraak over is gemaakt. Maar van de 26.000 huizen die mogelijk onveilig zouden zijn, is de helft nog niet geïnspecteerd. Atema vraagt zich openlijk af of die 13.000 huizen overhoop moeten worden gehaald, terwijl het eerlijke verhaal is dat het niet meer hoeft, omdat het veilig is. 

Volgens Atema is de huidige schaderegeling ook te ruimhartig. “We moeten ruimhartig betalen voor de schade die we hebben veroorzaakt. Maar ik vind niet dat we moeten betalen voor schade die we niet veroorzaken of voor de versterking van huizen die veilig zijn. Er zijn grenzen aan wat wij redelijkerwijs wel en niet zouden moeten betalen.”

Kans op beving van 3.6 is nog maar paar procent
De kans op een grotere aardbeving is volgens de NAM flink afgenomen. Zo is de kans op een beving met een kracht van 3.6, zoals die in Huizinge van 2012, nog maar een paar procent. “En die neemt verder af, omdat de gaskraan dichtgaat. Dat betekent niet dat er de komende jaren geen zware bevingen meer kunnen plaatsvinden”, aldus Atema in het NRC. 

Conclusie voorbarig
Volgens de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties is de conclusie van de NAM voorbarig. In een gezamenlijke reactie in NRC zeggen ze: "Pas na individuele opname en beoordeling kan met zekerheid gezegd worden of een huis aan de veiligheidsnorm voldoet."