Nieuws

“Niet elke vastgoedbelegger in Groningen is een huisjesmelker”

Over een maandje begint voor studenten een nieuw studiejaar. Eind augustus komt een nieuwe generatie eerstejaarsstudenten naar Groningen, onder wie velen die op zoek zijn naar een kamer. Tot voor kort waren er ook veel ouders die een woning kochten voor hun kind. Maar er is veel veranderd op de woningmarkt, ook in Groningen.


Leestijd: 2 minuten

Dolf Stelpstra (rechts)
Dolf Stelpstra (rechts)

Nieuwe regelgeving heeft ervoor gezorgd dat het voor veel ouders niet meer interessant is om te investeren in een woning in Groningen. Veel goedwillende ouders worden, ook in Groningen, beschouwd als huisjesmelker die een slaatje wil slaan uit de krapte op de woningmarkt.

Maar uiteraard zijn lang niet al deze ouders eropuit om hier allemaal woningen op te kopen. Die nieuwe regelgeving komt voort uit het feit dat ook deze ouders als huisjesmelker worden beschouwd. Met als resultaat dat er door particulieren voortaan minder wordt geïnvesteerd in studentenhuizen, waardoor er uiteindelijk grótere krapte op de woningmarkt ontstaat, in plaats van minder.

Het is betreurenswaardig en onterecht dat overheid en sommige media alle woningverhuurders en vastgoedbeleggers hebben weggezet als huisjesmelkers. Iedereen in die sector ging over één kam, klakkeloos zonder er ook maar bij na te denken. Het bekt ook wel lekker om een bepaalde groep in de samenleving – mensen die hun spaargeld beleggen in een woning – in een kwaad daglicht te zetten. Daarbij werd 95 procent van de vastgoedsector negatief beoordeeld en werden plannetjes gemaakt om het die grote groep onmogelijk te maken om ook nog maar een euro te verdienen. Plannen die door niet-deskundige bestuurders werden overgenomen.

Resultaat: woningbeleggers verkopen hun huurwoningen en investeren niet meer in nieuwe huurwoningen. De huurwoningvoorraad in Nederland slinkt daardoor in sneltreinvaart.

Het is spijtig dat het nieuwe beleid zo ongenuanceerd is. Veel beter zou het zijn wanneer de overheid de slechte woningverhuurders, de echte huisjesmelkers en slechts zo’n 5 procent van de sector, aan zou pakken.

Maar in plaats daarvan wordt de hele sector aangepakt. Ook dus al die nette verhuurders, papa’s en mama’s, die ooit eens voor hun studerende kinderen een huisje kochten en deze na hun studie aanhielden voor verhuur aan andere studenten. Ook deze mensen met dat ene huisje worden door de overheid gepakt en besluiten nu massaal om te verkopen.

Jammer, en een voorbeeld van een maatregel waarbij een mug met een kanon wordt beschoten en die het omgekeerde bereikt van wat werd beoogd.

Dolf Stelpstra, makelaar in Groningen