Nieuws

Nieuwe toekomst én nieuwe directeur voor Groninger Archieven

Groninger Archieven, de schatkamer van de Groningse geschiedenis en cultuur, gaat een nieuwe toekomst tegemoet. Deze organisatie werkt er hard aan om haar archieven digitaal te ontsluiten voor een breed publiek. Ook wordt het gebouw aantrekkelijker gemaakt voor bezoekers. Vanaf 1 juni is er bovendien ook een nieuwe, jonge vrouwelijke directeur: Roomyla Choenni.


Leestijd: 1 minuut

Na bijna twintig jaar gaat de huidige directeur Eddy de Jonge met pensioen. Per 1 juni 2024 volgt Roomyla Choenni hem op.

Choenni werkt momenteel als hoofd Strategie & Beleid bij de Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam en het Allard Pierson Museum.

Na het afronden van haar studies Politicologie en Public Information Management werkte ze onder andere in de management consultancy- en archiefsector. Daarnaast heeft ze ruime ervaring als voorzitter en adviseur bij diverse organisaties, zoals het Mondriaan Fonds en het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Ook vervulde ze bestuursfuncties bij culturele instellingen, waaronder kunstpodium Nieuwe Vide.

De nieuwe directeur is goed thuis in de archiefwereld. Bij het Noord-Hollands Archief was ze werkzaam als MT-lid en Programmamanager Digitaal Informatiebeheer en verantwoordelijk voor het opzetten van een eigen e-depot met bijbehorende advisering.

Haar expertise ligt in het begeleiden van organisaties in de digitale transitie en het toegankelijk maken van (archief)collecties voor een breed publiek. Een ontwikkeling waar de Groninger Archieven momenteel middenin zitten. Ook komt haar ervaring in zowel de archiefwereld als cultuursector goed van pas om de positie van de Groninger Archieven als archiefinstelling in de regio verder te verstevigen.

Groninger Archieven is blij met de komst van Choenni en is ervan overtuigd dat ze de juiste persoon is om de organisatie verder te brengen bij het openstellen van de archiefcollectie door middel van digitalisering en publieksparticipatie.

(Foto: Esli Tapilatu).