Nieuws

Nieuwe woonwijk De Suikerzijde: werkzaamheden bij Suikerfabriek dit najaar van start

Groningen krijgt er op het festivalterrein van de voormalige Suikerfabriek een woonwijk bij: De Suikerzijde, waar duizenden woningen zijn gepland. De procedurele voorbereidingen zijn in volle gang, maar komend najaar al wordt er gestart met het bouwrijp maken van de grond.


Leestijd: 1 minuut

Suikerzijde
Suikerzijde

Maar eerst moeten er enkele bomen verwijderd worden. Het college van B en W wil zoveel mogelijk groen en bomen behouden. Tijdens het maken van het stedenbouwkundig plan en het ontwerp van de openbare ruimte in Suikerzijde Noordoost, hield het college waar het kon al rekening met het bestaande groen.  Maar un De Suikerzijde worden uiteindelijk aanzienlijk meer bomen geplant dan dat er gekapt worden. Alleen al in Deelgebied Noordoost worden er 720 nieuwe bomen geplant.

De Suikerzijde wordt overigens niet alleen een woonwijk. Er komen ook tal van maatschappelijke en commerciële voorzieningen. Bovenal wordt De Suikerzijde groen, klimaatbestendig en duurzaam, met respect voor bestaande kwaliteiten op het gebied van erfgoed en ecologie.

Een structuurvisie geeft een globaal en indicatief raamwerk voor de inrichting en ontwikkeling van De Suikerzijde tot een nieuw stadsdeel in de komende 30 à 40 jaar.

Meer informatie is te vinden op deze pagina. Daarop staan ook een toelichtend filmpje en een filmpje over start aanleg natuurcompensatiegebied. De maquette van deelgebied Noord en aantal informatiepanelen staan opgesteld achter het raam van het projectbureau De Suikerzijde, Energieweg 9.