Nieuws

Noodkreet burgemeesters: coronabeleid moet worden herzien

Dertig burgemeesters van gemeenten over het hele land schrijven in een noodkreet aan het kabinet dat het coronabeleid moet worden herzien. Ook Koen Schuiling heeft de noodkreet ondertekend.


Leestijd: 2 minuten

Noodkreet burgemeesters: coronabeleid moet worden herzien
Noodkreet burgemeesters: coronabeleid moet worden herzien

In een opiniestuk in de Volkskrant schrijven Femke Halsema (Amsterdam) en Paul Depla (Breda) namens de burgemeesters dat de logica in het coronabeleid zoek is. Het  beleid trekt volgens hen een te zware wissel op burgers en lokaal bestuur. 

“Inmiddels draaien gemeentelijke juristen overuren om uit te dokteren of een yoga­studio in een museum of een kapsalon in een theater moet worden toegestaan of verboden volgens de landelijke noodwetgeving”, schrijven de burgemeesters. “Ondertussen heeft het Amsterdamse debatcentrum De Balie zich ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als kerkgenootschap. Mocht dat volgens juristen standhouden, dan kan ­Nederland waarschijnlijk de komende weken een ongekende religieuze opleving tegemoetzien.”

Minder uithoudingsvermogen

De wisselende coronamaatregelen komen volgens de burgemeesters niet ten goede aan het uithoudingsvermogen en het vertrouwen van de burgers in het bestuur. En dat wordt volgens hen nog erger als een aantal leden van de wetgevende macht zelf de noodwetgeving overtreden en mensen oproepen zich er tegen te verzetten. Ook wijzen ze daarbij op de besmettings- en ziekenhuiscijfers, die de logica van de maatregelen ondergraven. 

Minder vergaande maatregelen

De burgemeesters pleiten daarom voor minder vergaande maatregelen. “In de ons omringende landen worden, zonder heel grote ongelukken, veel minder vergaande maatregelen getroffen. Daarmee verdwijnt de angst voor het virus en de motivatie om de regels te volgen.”

Ze wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers, waarbij mensen de noodzakelijk maatregelen volgen en saamhorig kunnen zorgen voor onderlinge hulp, vrijwilligerswerk en particuliere initiatieven. 

Noodzaak

De burgemeesters pleiten voor voorspelbare en logische regels waarvan de noodzaak voor burgers duidelijk is. “Als mensen doordrongen zijn van de noodzaak van de regel en in overgrote mate bereid zijn deze vrijwillig te volgen… Handhaving is er om de resterende overtreders tot de orde te roepen en te beboeten.” Daarnaast pleiten ze voor een perspectief voor de lange termijn. 

“Als burgemeesters kiezen wij er tot slot in overgrote meerderheid telkens voor om de kabinetsmaatregelen uit te voeren en te handhaven met de middelen die wij hebben. Wij willen niet dat de chaos groter wordt, noch dat de woede toeneemt door ongelijke en selectieve handhaving (horeca oogluikend open laten gaan en theaters niet).”