Nieuws

Noodopvang voor asielzoekers in Groningen verlengd

Het college van B&W wil de noodopvang voor asielzoekers in de gemeente Groningen met een jaar verlengen. De huidige vergunningen lopen af, maar de behoefte aan noodopvang blijft onverminderd groot. Daarom wordt de vergunning voor de boot in het Oude Winschoterdiep met een jaar verlengd. De noodopvang in de voormalige XL-teststraat bij P+R Meerstad kan niet blijven vanwege de aanleg van de nieuwe weg. Daarom willen de gemeente en het COA tijdelijke wooncontainers plaatsen op het braakliggende terrein aan de Sint Petersburgweg.


Leestijd: 2 minuten

Noodopvang voor asielzoekers in Groningen verlengd
Noodopvang voor asielzoekers in Groningen verlengd

Het COA heeft nog steeds dringend behoefte aan woonruimte voor asielzoekers. De instroom in Nederland is iets afgenomen, maar de asielzoekerscentra zitten nog steeds overvol. “Het COA heeft ons gevraagd de tijdelijke opvangperiode te verlengen en wij doen dat graag,” licht wethouder Isabelle Diks toe. “Het is gelukt om nog een jaar lang 250 noodopvangplekken te faciliteren.” 

“Ons uitgangspunt is om de asielzoekers die nu al in onze gemeente verblijven, zo veel mogelijk opvang te blijven bieden. Zij zijn hier inmiddels een beetje bekend en hun kinderen gaan in de buurt naar school. We willen niet dat deze mensen steeds moeten wennen aan andere noodopvanglocaties in verschillende plaatsen. Daarom willen wij hen langer in Groningen laten blijven”, aldus wethouder Diks.

Regiomanager Karin Eeken van het COA prijst de constructieve samenwerking met de gemeente Groningen om een bijdrage te blijven leveren aan het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers. “Eind maart sluiten er in het land verschillende noodopvanglocaties. Het vooruitzicht dat we langer in Groningen asielzoekers kunnen blijven opvangen geeft in elk geval enige lucht. We zijn de gemeente daar zeer erkentelijk voor.” 

De nieuwe noodopvang komt op een terrein zonder bebouwing aan de Sint Petersburgweg. Dit terrein ligt tussen het Eemskanaal en bedrijventerrein Driebond, en tussen de Woonschepenhaven en de Beneluxweg. Het COA en het college willen er tijdelijke wooncontainers realiseren voor 110 mensen. Het is de bedoeling dat gezinnen met schoolgaande kinderen van de voormalige XL-teststraat hier begin mei naartoe verhuizen. Voor de andere bewoners zoekt het COA een plek elders in het land. Daarna wordt de tent aan de Driebondsweg afgebroken en beginnen de werkzaamheden voor de weg naar Meerstad.  

Het COA kan het terrein aan de Sint Petersburgweg gebruiken tot en met 31 maart 2023, of korter als de noodopvang niet meer nodig is. Dit geldt ook voor de boot in het Oude Winschoterdiep. De benodigde vergunningen hiervoor worden aangevraagd of verlengd. Het COA is verantwoordelijk voor de begeleiding, het beheer en voor de veiligheid van de asielzoekers en de locaties. Het COA betaalt ook de kosten.  

Sinds oktober 2021 heeft de gemeente noodopvanglocaties voor ongeveer 340 asielzoekers. Wethouder Diks: “We zijn erg blij dat bewoners, verenigingen en bedrijven uit de omliggende dorpen en wijken de mensen met een warm hart hebben ontvangen.”