Nieuws

Onderzoek Gasberaad: afhandeling aardbevingsschade vooral bij meervoudige schades lang niet altijd voldoende

Inwoners van Groningen en Drenthe die te maken hebben gehad met afhandeling van aardbevingsschade, zijn lang niet altijd tevreden. Vooral bij meervoudige schades daalt het rapportcijfer voor tevredenheid over de afhandeling. Dat blijkt uit onderzoek van het Groninger Gasberaad.


Leestijd: 2 minuten

Het Groninger Gasberaad stelt daarmee dat de waarderingscijfers die het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) regelmatig publiceert – over het algemeen ruime voldoendes – niet altijd een volledig beeld van de werkelijkheid geven.

In opdracht van het Groninger Gasberaad heeft Enigma Research een onderzoek uitgevoerd naar de schadeafhandeling door mijnbouw onder inwoners van Groningen en de kop van Drenthe. Daaruit blijkt dat onder personen die drie of meer schademeldingen hebben gedaan, vaker het gevoel heerst dat de afgehandelde schade niet voor 100 procent is verholpen. Dat uit zich in een lager rapportcijfer. Bij schademeldingen die deel uitmaken van meer dan vier andere meldingen, vindt 51 procent van de gedupeerden dat de schade niet volledig verholpen is. 

Bij deze groep is er bovendien amper vertrouwen in een toekomst zonder schade. Verreweg de meeste ondervraagden (82 procent) verwachten dat er de komende jaren wederom schade ontstaat. Ruim de helft heeft geen vertrouwen in toekomstige schadeafhandelingen. Het Groninger Gasberaad doet daarom een dringende oproep om de gedupeerden waarbij de afhandeling niet vlot verloopt niet uit het oog te verliezen.  

Schadeafhandeling versneld

Positief is dat de schadeafhandeling de afgelopen jaren significant is versneld. Bij meer dan de helft van de erkende meldingen uit de afgelopen twee jaar heeft de afhandeling in hetzelfde jaar plaatsgevonden. Vóór 2021 verliep de afhandeling minder snel. Zo moest bijna zes op de tien gedupeerden langer dan een jaar wachten. Bij 21 procent van deze gevallen is de schade tot op heden nog steeds niet volledig hersteld.

Het IMG reageert op het onderzoek van het Groninger Gasberaad dat het waardevolle inzichten biedt. “Het toont het belang van extra aandacht voor mensen die door de jaren heen met tal van instanties en meerdere schademeldingen te maken hadden. We zien de uitkomsten van het onderzoek dan ook als extra aanmoediging om verder te gaan op de ingeslagen weg en daarin extra stappen te zetten. Zo willen we doorgaan met het zoeken naar mogelijkheden om ook bij grotere schades forfaitaire vergoedingen toe te kennen en daarmee voor een snelle en eenvoudige afhandeling te zorgen.”