Nieuws

"Op gesprek met B en W van Groningen over reclamebelasting"

“Vertegenwoordigers van de Groningse bedrijvenverenigingen zijn uitgenodigd voor een gesprek in het Stadhuis in Groningen. Onderwerp: plannen van het gemeentebestuur voor de invoering van reclamebelasting. Dat wij als ondernemers zijn uitgenodigd voor een gesprek vinden wij positief, want niet alleen blijkt daaruit dat wij als gesprekspartner serieus worden genomen, maar dit geeft ons ook de kans om alternatieven te presenteren. En om nog eens uiteen te zetten waaróm ondernemers zich zoveel zorgen maken over reclamebelasting.


Leestijd: 1 minuut

Foto | Stella Dekker
Foto | Stella Dekker

Op 24 april jl. werden de ondernemers (winkeliers, de horeca en MKB-ondernemers) in de gemeente Groningen onaangenaam verrast door een brief, waarin werd aangekondigd dat de gemeente per 2024 belasting wil gaan heffen op reclame-uitingen.

Deze brief heeft voor veel onrust gezorgd, want Groningse ondernemers hebben zware jaren achter de rug vanwege corona. Dan zijn er de steeds stijgende prijzen, de inflatie en de krapte op de arbeidsmarkt die voor veel hoofdbrekens zorgen. Een zeer slecht moment dus om een nieuwe belasting aan te kondigen. De gezamenlijke ondernemersverenigingen hebben hun zorgen kenbaar gemaakt, en de betrokken wethouders Mirjam Wijnja en Carine Bloemhoff verzocht om een gesprek hierover.

Op uitnodiging van deze twee wethouders vindt dit gesprek nu in de loop van deze week plaats. In dit gesprek zullen redenen en achtergronden voor de Reclamebelasting worden uiteengezet door de gemeente. Maar wíj zullen onze argumenten tegen de Reclamebelasting nog eens heel helder voor het voetlicht brengen, en ook zullen we in onze ogen goede alternatieven voor deze Reclamebelasting aandragen.

Hopelijk kunnen we tot een voor alle partijen acceptabele oplossing komen.

We wachten het gesprek dus af, en zijn blij met de uitnodiging. Nu nog het college van B&W ervan overtuigen dat er andere opties zijn in plaats van ondernemers – die ook van grote betekenis zijn voor een sterke economie van Groningen – op te zadelen met een extra onkostenpost.”

Eric Bos, voorzitter Groningen City Club