Nieuws

Opinie |“Marathon Groningen: juist wél nodig in 2024!”

“Het College van B en W besloot deze week om geen medewerking te verlenen aan het organiseren van een marathon in Groningen. Het betreft een feestelijke marathon die duizenden lopers op de been zou brengen, die in 2024 zou worden gehouden ter gelegenheid van het einde van de werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg. Het besluit om die marathon niet te houden is niet alleen zeer bizar, maar ook zeer teleurstellend. Het is zó jammer voor Groningen dat ik hoop dat het gemeentebestuur er toch nog eens over wil nadenken.


Leestijd: 2 minuten

Voor wie het allemaal niet heeft gevolgd: diverse partijen zijn de afgelopen jaren bezig geweest om te trachten in 2024 een marathon te organiseren in Groningen. Vlak voor de vernieuwde ringweg in gebruik genomen wordt zou het fantástisch zijn om duizenden mensen dan over de ringweg te zien rennen. Deze marathon zou dan een waardige en onvergetelijke afsluiting zijn van alle bereikbaarheidsellende waar we in Groningen de afgelopen jaren mee te maken hebben gehad.

Het idee van een marathon is namelijk door veel partijen omhelsd. Ondernemers, werknemers, vervoerders: iedereen heeft last gehad van de overlast door de wegwerkzaamheden. Natuurlijk: iedereen begrijpt ook dat die werkzaamheden nodig waren om Groningen een van de mooiste ringwegen van Nederland te bezorgen. Maar onderschat niet hoeveel last de werkzaamheden hebben opgeleverd.

En daarom vond het bedrijfsleven het een goed idee is om een feestje te vieren wanneer de werkzaamheden afgerond zijn. De bedrijvenverenigingen hebben er zelfs al Fondsgelden voor gereserveerd, er waren sponsoren en ook de wegenbouwers wilden mee doen. Ook met de Adviescommissie van Groningen Bereikbaar is er meerdere keren over gesproken.

Wie schetste dan ook onze verbazing toen plotseling, uit het niets, het nieuws tot ons kwam dat het College van B&W er toch niet aan mee wil werken. Te ingewikkeld en te duur.

Maar daar kun je van mening over verschillen. Want waarom lukt het Groningen wél om grote culturele evenementen te organiseren, zoals jaarlijks ESNS en komt er plotseling een optreden van Rammstein? Dan moeten we toch ook een hardloopwedstijd kunnen organiseren?

Daarom zou ik het college willen oproepen: denk er nog eens over na! We hebben namelijk een éénmalige kans om duizenden te laten rennen over de ringweg, kort voor de officiële heropening. Als die snelweg eenmaal open is, dan krijg je hem nooit meer leeg en beschikbaar. En wat zou het toch mooi zijn om duizenden mensen te stimuleren om te trainen voor de marathon. Beelden van die marathon zouden straks overal te zien zijn: wat een mooi reclame voor een weer bereikbare stad.

Om een besluit te heroverwegen, daar heb je moed voor nodig. Maar B en W kunnen nu laten zien dat ze die moed ook hebben.

We kunnen volgend jaar dan aan iedereen laten zien dat Groningen het organiseren van een marathon over een snelweg aankan. Maar je moet het wél willen!”

Klaas Holtman, voorzitter Bedrijvenvereniging WEST