Nieuws

Opinie: Ontslag docent Rijksuniversiteit Groningen (RUG) roept vragen op over controle op niveau onderwijs

Het feit dat de Rijksuniversiteit gisteren toestemming heeft gekregen van de kantonrechter om een docent cognitieve wetenschappen te ontslaan is ook pijnlijk voor de Groningse universiteit zelf. Het gaat om docent Tjeerd Andringa, werkzaam aan de University College. Hij staat in de media bekend als “wappieprof”, die volgens onderzoekers te veel aandacht zou hebben geschonken aan alternatieve, niet wetenschappelijk onderbouwde zienswijzen en beschouwingen.


Leestijd: 1 minuut

Bestaat de decentrale selectie voor Tandheelkunde en Geneeskunde straks nog?
Bestaat de decentrale selectie voor Tandheelkunde en Geneeskunde straks nog?

Het is zeer terecht dat een docent, die volgens een onafhankelijk onderzoek in zijn onderwijs te veel aandacht schenkt aan niet-wetenschappelijk onderbouwde zienswijzen, geen les meer kan geven aan een wetenschappelijke instelling als de RUG.

Alleen is het opmerkelijk dat zo’n docent wel vijf jaar lang de gelegenheid heeft gehad bizarre theorieën onder de aandacht te brengen bij zijn studenten, onder het mom van het bevorderen van “kritisch denken”.

De Rijksuniversiteit Groningen had kunnen weten dat Andringa warrige teksten produceert. Als deze docent inderdaad kritisch denken wil bevorderen, dan zou hij allereerst zijn eigen teksten eens aandachtig moeten nalezen. Want op de website van de RUG staat een link naar een website van Andringa onder de titel: “Geopolitics and cognition”. Wat daar staat klinkt nogal duur en ingewikkeld, maar als je het goed leest staat er eigenlijk niets meer dan een open deur:

To be or not to be in control of your life

“Self-empowered individuals control their own destiny and make the most of their lives and environments. In contrast disempowered individuals allow their destiny to be shaped by others”.

Ja: duh..!

Het roept herinneringen op aan de jaren zeventig, toen er “kritische wetenschap” werd bedreven aan de Rijksuniversiteit Groningen, geïnspireerd door het Marxisme. Zo was Pim Fortuyn docent “Marxistische sociologie” in Groningen, een vak dat toen al door velen werd beschouwd als kletsika, en zeker niet als wetenschap. Deze “wetenschap” werd toen al flink op de hak genomen door schrijvers als Karel van het Reve. Maar aan diverse universiteiten in Nederland kon dergelijk onderwijs nog járenlang gewoon worden gegeven.

Het ontslag van Andringa is voor de universiteit hopelijk een stimulans om kritisch onderzoek te blijven doen naar modieuze pseudo-wetenschappelijke onzin die uit haar naam wordt verkondigd.