Nieuws

Opinie: “Parel aan de Hunze” - straks het afvalputje van Groningen?

“Als we niet oppassen dreigt de omgeving van Roodehaan het karakter te krijgen van het afvalputje van Groningen”. Dat stelt Marco Glastra in onderstaande opiniebijdrage aan de GIC. Hierin gaat hij in op plannen voor de plaatsing van zes windmolens bij Roodehaan. Volgens hem is dat een bedreiging voor het Hunzedal, waar één van de zes windmolens is gepland. Daarmee wordt het levenswerk van wijlen Thies Dijkhuis, de “laatste boer van Euvelgunne” aangetast: het was diens levenswerk om het Hunzelandschap voor Groningen te bewaren.

=================


Leestijd: 2 minuten

Opinie: “Parel aan de Hunze” - straks het afvalputje van Groningen?
Opinie: “Parel aan de Hunze” - straks het afvalputje van Groningen?

Als we niet oppassen dreigt de omgeving van Roodehaan het karakter te krijgen van het afvalputje van Groningen. Het landschap wordt gedomineerd door bedrijventerreinen en snelwegen en alles wat overlast veroorzaakt, vindt hier een plek. Een festivallocatie waar de wijde omgeving van mee kan genieten, een enorme berg voor afvalverwerking en een vergistingsinstallaties met een luchtje. Wat nog landelijk was, wordt in hoog tempo bedekt met zonnepanelen en als sluitstuk wordt nu nagedacht over de plaatsing van zes grote windmolens.

Het lijkt alsof de gemeente deze plek onvoldoende op waarde schat. Roodehaan ligt aan de rand van het Hunzedal, een Natura2000-gebied waar zich het gehele jaar grote concentraties vogels bevinden. In de winter gaat het om enorme aantallen ganzen, die op enkele kilometers van Roodehaan slapen en in omliggende gebieden foerageren, waaronder de polders rond Engelbert.

Dit is de locatie van de windmolen
Dit is de locatie van de windmolen

In de zomer broeden er vele soorten watervogels, waaronder hele zeldzame als de zeearend en de witwangstern. In het onderzoek naar een mogelijke plek voor windmolens, is het gevaar voor vogels onvoldoende meegenomen. Er is op enkele dagen geteld, maar er is geen gebruik gemaakt van alle beschikbare data. Roodehaan ligt binnen het leefgebied van het paartje zeearenden dat broedt bij het Zuidlaardermeer. En juist zeearenden blijken erg gevoelig te zijn voor windmolens: in Duitsland zijn er al 158 om het leven gekomen door aanvaringen met windmolens.

Roodehaan ligt ook langs de oude loop van de Hunze. Het levenswerk van Thies Dijkhuis was om de Hunze binnen de stad Groningen zichtbaar te houden. Met de Hunzezone is dat goed gelukt! Het Groninger Landschap heeft dit stokje als erfgenaam van Thies Dijkhuis overgenomen. Van de zes windmolens is er eentje gepland in de Hunzezone. Precies daar waar oude bomen herinneren aan de plek waar ooit boerderij Landzicht stond. Een enorme molen aan de oever van de oude Hunze lijkt ons geen goed idee en Thies was het daar ongetwijfeld mee eens geweest.

Het beeldje van Thies Dijkhuis
Het beeldje van Thies Dijkhuis

Wat moet er dan wel gebeuren? Je kunt je afvragen of het een goed idee is dat de gemeente per se windmolens binnen de gemeentegrenzen wil plaatsen, vlakbij de stadsrand. Kun je dat niet beter in regionaal verband oplossen? Als je windmolens binnen de gemeente wilt plaatsen, moet je heel goed onderzoek doen naar de impact op natuur en landschap en daar heeft het aan ontbroken. De gemeente moet op dit punt haar huiswerk over doen. Voor Roodehaan en omgeving is het belangrijkste dat dit gebied aantrekkelijker wordt voor de bewoners van deze stadsrand. Herstel van een stromende Hunze kan daarbij de aanjager zijn om veel meer kwaliteit in dit gebied te ontwikkelen. Dat had Thies Dijkhuis heel goed gezien!

Marco Glastra, directeur Groninger Landschap