Nieuws

Peter den Oudsten: Adieu, en bedankt voor alles!

Vandaag neemt Groningen afscheid van Peter den Oudsten, sinds 6 januari 2015 burgemeester van Groningen. In die ruim vier jaar heeft hij zich ontpopt als een van de beste burgemeesters van de afgelopen decennia. Hij had de touwtjes stevig in handen, en was tegelijk een aimabel bestuurder, met veel gevoel voor humor en een uitstekende spreker.


Leestijd: 2 minuten

Peter den Oudsten: Adieu, en bedankt voor alles!
Peter den Oudsten: Adieu, en bedankt voor alles!

Eén van zijn grootste verdiensten betreft de financiering van het Groninger Forum, waar de NAM een stevige bijdrage aan heeft geleverd op zijn verzoek. Het is dan ook mooi en symbolisch dat hij vanmiddag juist in dat Groninger Forum officieel afscheid neemt van Groningen.

Het ging Peter den Oudsten ogenschijnlijk allemaal gemakkelijk af. Hij was burgemeester van de zesde stad van Nederland, een stad met problemen en uitdagingen.

Maar hij zorgde er voor dat het college van B en W in rustig vaarwater bleef en zorgde er voor dat de jongere wethouders redelijk harmonieus de stad bestuurden. Ook zorgde hij er voor dat de vorming van de nieuwe gemeente Groningen, met Haren en Ten Boer er bij, zonder al te veel problemen verliep. Zo'n fusie kan door oplopende emoties snel ontsporen, maar vanuit Groningen is er steeds kalm en vastberaden bestuurd, en daardoor is alles soepel verlopen, overigens mede ook dankzij de provincie Groningen.

In een speech voor ondernemers liet hij wel weten zich ongerust te maken over de relatief hoge werkloosheid onder lager opgeleiden. Ook de banen in de dienstverlening nemen af, en er is sprake van een smalle industriële basis. En zeker de financiële situatie van de gemeente Groningen is volgens de burgemeester zorgelijk. Hij hoopt dat het ondernemerschap in Groningen zich nog steviger zal ontwikkelen, want de beste motor achter de economie van Groningen is een combinatie van overheid, onderwijs en ondernemerschap.

In die vierenhalf jaar is er veel gebeurd. Met name de aardbevingen zorgden voor schrik en problemen: niet alleen op het platteland maar ook in de stad Groningen. Door de bevingen moest de bouw van het Groninger Forum worden stil gelegd. Den Oudsten trad in overleg met de NAM, en dat leidde er toe dat de NAM besloot 68 miljoen euro bij te dragen: bijna de helft van de totale bouwkosten van 140 miljoen euro.

Peter den Oudsten keert nu terug naar zijn geboorteprovincie Friesland, en kan met een zeer voldaan gevoel terug kijken op viereeneenhalf jaar burgemeesterschap in Groningen.

Het ga u goed en het beste. ‘Jo dogge it goed en it bêste!; (althans volgens het vertaalprogramma van Google dan).

De ambtsketen gaat maandag door naar Koen Schuiling
De ambtsketen gaat maandag door naar Koen Schuiling