Nieuws

Plannen voor aanpak Zuidelijke Ringweg (2004 - 2007) nu ter inzage


Leestijd: 1 minuut

Het Tracébesluit A7 Zuidelijke Ringweg Groningen voorziet in het nemen van een aantal maatregelen zoals nieuwe wegaansluitingen, rotondes, op- en afritten aan en nabij de Weg der Verenigde Naties (N7/A7), de Europaweg (A7 oost), de Julianaweg (A28) en de Beneluxweg (N46). Daarnaast is voorzien in een kortsluitende verbinding tussen de Europaweg (A7 oost) nabij Engelbert en de Beneluxweg (N46) ter aansluiting van de aansluiting Driebond (het zogenaamde Euvelgunnetracé).Het Tracébesluit A7 Zuidelijke Ringweg Groningen ligt gedurende de reguliere openingstijden ter inzage op verscheidene locaties.Zo vindt u het besluit in de gemeentehuizen van Groningen en Haren, het provinciehuis van Groningen, de openbare bibliotheken te Groningen en bij Rijkswaterstaat. Ook kunt u het tracébesluit downloaden op www.ringzuidgroningen.nl.