Nieuws

Provincie Groningen aan de slag met stikstofplan

De provincie Groningen gaat aan de slag met een plan voor het stikstofvraagstuk. Het plan moet antwoord geven op de vraag hoe we de opgaven voor stikstof, water en klimaat kunnen aanpakken, waarbij er ook perspectief is voor landbouw en ondernemers. Het plan moet in april 2024 klaar zijn.


Leestijd: 1 minuut

De komende maanden gaat de provincie in zeven deelgebieden in gesprek met belangenorganisaties, agrariërs, gemeenten, waterschappen en andere belanghebbenden over de opgaven en mogelijke oplossingen op het gebied van onder meer stikstof en water. 

De provincie wil samen met de deelgebieden – die zijn ingedeeld op basis van landschappelijke identiteit – toewerken naar een gedragen plan en een Groningse kaart. Voor ieder deelgebied is een gebiedsregisseur en een verkenner aangesteld die de gesprekken gaan voeren. Het is de bedoeling in mei of juni per deelgebied een inloopbijeenkomst te houden, waar iedereen die dat wil naartoe kan gaan om informatie op te halen en vragen te stellen over het proces en de doelen en opgaven voor het eigen gebied. 

Het proces zal worden uitgevoerd op basis van de startnotitie voor de transitie van het landelijk gebied, dat Provinciale Staten in februari hebben vastgesteld.