Nieuws

Provincie Groningen: “Hervatten gaswinning onbespreekbaar”

“Extra winning van aardgas uit Groningen is onbespreekbaar”. Dat stelde het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vanmorgen bij een persontbijt in het provinciehuis, naar aanleiding van de presentatie van de Miljoenennota.


Leestijd: 1 minuut

SodM wil in gesprek met Groningers naar aanleiding van de parlementaire enquête
SodM wil in gesprek met Groningers naar aanleiding van de parlementaire enquête

Nu de gaswinning in Groningen sterk is verminderd en wordt teruggebracht naar nul, er minder aanbod is van aardgas en de prijzen naar verwachting fors zullen stijgen, gaan er hier en daar stemmen op om tóch maar gas te blijven halen uit het Slochteren-veld. Dat is overigens geen kabinetsvoornemen. Maar mocht een volgend kabinet daar wel voor voelen, dan zal het provinciebestuur van Groningen zich daar tegen verzetten.

Volgens gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) is extra winning van Gronings gas “onbespreekbaar” en “absoluut niet aan de orde”.

Gedeputeerde Tjeerd van Dekken (PvdA) liet weten dat mócht er een kabinet komen dat wel extra gas zou willen gaan winnen, dat de provincie Groningen dan altijd gerechtelijke stappen kan nemen en naar de Raad van State kan gaan. “Wij schromen niet om dat middel in te zetten. Maar we gaan er vanuit dat het kabinet zich aan haar afspraken houdt en dat de winning van het Groningse gas terug gaat naar nul”, zo zei hij.