Nieuws

Provincie Groningen: investeringen uit ‘coronafonds’ om economie te versterken

De provincie Groningen heeft een ‘coronafonds’ in het leven geroepen om de economie zo sterk mogelijk uit de corona-crisis te laten komen. In totaal is er ruim elf miljoen euro beschikbaar. Gisteren maakte het college van Gedeputeerde Staten bekend dat er tot een bedrag van acht miljoen euro uit dit fonds beschikbaar is gesteld voor investeringen in onderwijs, de arbeidsmarkt en de regionale economie.


Leestijd: 1 minuut

GroenLinks wil provinciaal transitiefonds voor boeren in Groningen
GroenLinks wil provinciaal transitiefonds voor boeren in Groningen

Het coronafonds is in het leven geroepen om bedrijven en organisaties sterker uit de coronacrisis te laten komen. Daarbij ligt de nadruk op (vrijetijds)economie, scholing en het behoud van werkgelegenheid. De verdeling van het coronafonds gaat in nauwe samenwerking met bedrijven, organisaties en gemeenten.

Vernieuwen en vergroenen

De provincie investeert onder meer in een adviesloket voor ondernemers en subsidie voor bedrijven uit het midden- en kleinbedrijf die willen vernieuwen en vergroenen. Met een nieuwe voucherregeling wil de provincie ervoor zorgen dat de digitale dienstverlening van bedrijven verbetert. Verder vinden GS scholing van werkende en werkzoekende Groningers belangrijk.

Cultuur

Er is speciale aandacht voor de cultuursector en vrijetijdsbedrijven die zwaar te lijden hebben onder de coronamaatregelen. Twee van de acht miljoen uit het coronafonds gaat naar ondersteuning en versterking van deze sector. Hier wordt nog een apart plan voor gemaakt. De mkb-subsidie is nadrukkelijk ook bedoeld voor culturele en maatschappelijke organisaties.

Innovatie en duurzaamheid

Bij het stimuleren van vernieuwing en groei in de economie zijn verduurzaming en digitalisering erg belangrijk. Ondernemers die hun bedrijf willen vernieuwen, duurzamer willen maken en voorbereiden op de toekomst kunnen gebruikmaken van een mkb-subsidie. Hier reserveert de provincie € 1 miljoen voor. ‘Ook investeren we € 1 miljoen in gezamenlijke robots voor de Groningse scheepsbouwsector. Deze sector is belangrijk  voor de Groningse economie en door een lagere kostprijs kunnen we in onze provincie in de toekomst blijven concurreren met het buitenland’, aldus de provincie.

Reserve

Van het provinciale coronafonds is nu € 9,5 miljoen van in totaal € 11,5 miljoen besteed. In juli ging al € 1,5 miljoen naar de anderhalvemeterregeling. De resterende € 2 miljoen reserveert de provincie om in te kunnen spelen op onverwachte of nieuwe ontwikkelingen.