Nieuws

Provincie steekt drie ton in opleidingen toerisme en horeca

De provincie Groningen steekt de komende jaren 300.000 euro in het aantrekkelijker maken van opleidingen voor horeca en toerisme. Onder de noemer ‘Gateway to Hospitality’ is het de bedoeling dat er weer meer studenten kiezen voor een opleiding in de vrijetijdssector.


Leestijd: 1 minuut

Provincie steekt drie ton in opleidingen toerisme en horeca
Provincie steekt drie ton in opleidingen toerisme en horeca

Gateway to Hospitality
Het Noorderpoort college gaat de komende jaren, samen met tientallen toeristische ondernemers en vier andere onderwijsinstellingen, extra investeren in een onderwijs- en kenniscentrum voor de gastvrijheidssector. Dat doen ze onder de noemer 'Gateway to Hospitality'. Doel is om de verschillende opleidingen in de gastvrijheidssector te vernieuwen, zodat zij beter aansluiten bij de eisen van het bedrijfsleven. De laatste jaren lopen de studentenaantallen voor het vakonderwijs in de gastvrijheidssector terug. En die trend willen de projectpartners met het project graag doorbreken.

Speerpunt
Het stimuleren van de vrijetijdseconomie is een van de speerpunten van de provincie. Zeker nu deze sector zo hard geraakt wordt door de coronacrisis. De vrijetijdseconomie is een belangrijke sector voor onze regionale economie, onder andere voor de werkgelegenheid in onze provincie. Samen met de ondernemers zet de provincie de komende jaren in op een groei van het aantal bezoekers naar Groningen. Er zijn dan veel goed opgeleide vakmensen in de gastvrijheidssector nodig.

Toeristische potentie
Gedeputeerde Mirjam Wulfse ziet grote kansen voor de vrijetijdseconomie in onze provincie. "We hebben toeristen en recreanten ontzettend veel te bieden in onze provincie. Onze culturele en landschappelijke rijkdom en diversiteit is alleen vrij onbekend voor best veel mensen. De toeristische potentie moet veel beter benut worden. De poort naar de gastvrijheid begint bij gastvrije en professionele mensen. Dat overheid, onderwijs en bedrijfsleven daar samen voor gaan staan onderstreept het belang. We wensen het Noorderpoort en partners veel succes met de innovaties, opbouw en het opleiden van onze dagelijkse ambassadeurs van de toekomst!"

Regionaal investeringsfonds
De uitvoering van het meerjarenproject 'Gateway to Hospitality' wordt gefinancierd door het Regionaal investeringsfonds (RIF) voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Als die aanvraag begin oktober wordt gehonoreerd, draagt de provincie Groningen 300.000 euro bij. Het project start in het najaar van 2020 en loopt vier jaar.