Nieuws

Raad van State: staatssecretaris mocht instemmen met waakvlam gaswinning

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat mocht instemmen met de winning van maximaal 2,8 miljard kubieke meter gas uit het Groningenveld voor het jaar 2022-2023. Dat oordeelt de Raad van State woensdag.


Leestijd: 1 minuut

Het gaat in deze zaak om het waakvlamniveau. De Raad van State oordeelt dat de staatssecretaris de veiligheidsrisico’s voor omwonenden op juiste wijze heeft beoordeeld.

Groninger Bodem Beweging en een aantal bewoners van het aardbevingsgebied waren het niet eens met het vaststellingsbesluit van de staatssecretaris en waren daartegen in beroep gekomen.

De Afdeling bestuursrechtspraak oordeelt dat de staatssecretaris goed heeft gemotiveerd waarom dit winningsniveau nodig is om de leveringszekerheid te borgen. Verder heeft hij voldoende maatregelen genomen om de vraag naar gas uit Groningen zo snel mogelijk af te bouwen, met als uitgangspunt dat de gaswinning volgend jaar wordt beëindigd.

Ook heeft de staatssecretaris een goede belangenafweging gemaakt, met aan de ene kant de belangen van de bewoners van het aardbevingsgebied en aan de andere kant de belangen van bedrijven en het kunnen blijven verwarmen van woningen in de winter. De belangen van de bewoners zijn daarin volgens de Raad terecht zwaar laten wegen.