Nieuws

Raadslid Groningen gedwongen om ontslag te nemen wegens zwangerschap

Het Groningse gemeenteraadslid Ceciel Nieuwenhout heeft een brief geschreven aan burgemeester Koen Schuiling waarin ze verzoekt om ontslagen te worden als raadslid, in verband met haar zwangerschap. Ze doet dat zeer tegen haar zin, maar ze voldoet daarmee wel aan een wettelijke regeling. Maar volgens Nieuwenhuis is het hoog tijd om deze regeling, die haar doet denken aan de jaren vijftig, te moderniseren.


Leestijd: 1 minuut

Raadslid Groningen gedwongen om ontslag te nemen wegens zwangerschap
Raadslid Groningen gedwongen om ontslag te nemen wegens zwangerschap

Ceciel Nieuwenhout (GroenLinks) is nog maar net geïnstalleerd als raadslid, maar moet nu al weer haar ontslag indienen. Dat heeft te maken met artikel X 10 lid 1 van de Kieswet.

Volgens dat artikel dient een raadslid tijdelijk ontslag te vragen aan de burgemeester, in verband met zwangerschap. Ze heeft burgemeester Schuiling deze week dan ook gevraagd om haar dat ontslag tijdelijk te verlenen, zo laat ze weten via Twitter. Over zestien weken, per 21 augustus, hoopt ze dan weer terug te kunnen keren.

Nieuwenhuis heeft vooral moeite met het woord ‘ontslag’, want in feite gaat ze alleen maar met zwangerschapsverlof. Dat je formeel ontslag moet nemen, dat vindt ze totaal niet meer van deze tijd. In haar brief aan burgemeester Schuiling meldt ze:

Het raakt mij persoonlijk dat ik u moet vragen mij ontslag te verlenen vanwege de zwangerschap, ook al is dat tijdelijk. Dit doe mij denken aan de jaren ’50 waarin ‘ontslag van werkneemsters bij huwelijk en zwangerschap’ nog de norm was. Sindsdien is er gelukkig een hoop veranderd en hebben vrouwen het recht om volwaardig mee te doen."

Daarom pleit ze er voor om te wet aan te passen, waarbij het woord ‘ontslag’ wordt vervangen door ‘verlof’. Maar ze begrijpt ook dat dat niet zo maar geregeld zal zijn.

"Daarom zal ik mij in de komende raadsperiode er voor blijven inzetten om de modernisering van de verlofregeling, zowel qua terminologie als qua invulling, te verwezenlijken’.

"Voorlopig dan nog maar de regels van de huidige kieswet volgende, vraag ik u om mij ontslag te verlenen per 1 mei 2022, waarna ik hopelijk 16 weken later, dus per 21 augustus, van rechtswege kan terugkeren in de Raad.’'

Bron: Ceciel Nieuwenhout, Twitter.