Nieuws

Remkes presenteert onderzoeksrapport Aanpak Ring Zuid in Provinciehuis Groningen

Vrijdag heeft voorzitter Johan Remkes namens een onderzoekscommissie over de kostenoverschrijdingen bij het project Aanpak Ring Zuid het eindrapport aan commissaris van de Koning René Paas aangeboden. In het rapport staan conclusies over de kostenoverschrijdingen en worden aanbevelingen gedaan.


Leestijd: 2 minuten

Het project Aanpak Ring Zuid, waarbij de zuidelijke ringweg wordt aangepakt om de doorstroming van het verkeer te verbeteren, ging in 2017 van start. In 2018 bleek dat de kosten voor het project hoger uitvielen dan beoogd. Vanuit de provincie Groningen was een extra financiële bijdrage nodig. 

Daarom werd een commissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes ingesteld om onderzoek te doen naar de oorzaken van de kostenoverschrijdingen. Het rapport bevat een reconstructie van het verloop van het project en doet enkele aanbevelingen. 

Remkes trok enkele conclusies tijdens het presenteren van het rapport. Hij benadrukte dat er redenen zijn om trots te zijn op het project, ook al zijn de consequenties van de aan het begin gemaakte afspraken onvoldoende doorleefd. 'Wie bepaalt en wie betaalt moeten meer met elkaar in evenwicht worden gebracht', zei Remkes daarover. 

Bovendien zijn de inspanningen om risico's te beheersen volgens de commissie niet toereikend geweest en functioneerde de projectorganisatie op cruciale momenten niet naar behoren. Er is ook onvoldoende aandacht geweest voor de consequenties van de keuze voor een zogenaamd Design- en Construct-contract. 

De commissie deed enkele aanbevelingen om lessen te kunnen trekken voor de toekomst. De maatschappelijke baten kunnen nadrukkelijker voor het voetlicht gebracht worden. De publieke partijen dienen daarnaast de komende tijd nadrukkelijker te werken als één overheid. 

Ook doet de commissie de aanbeveling om jaarlijks een bestuurlijk escalatieoverleg te houden en tot een rechtvaardige oplossing voor de btw-kwestie te komen. Tot slot adviseert de commissie om voor toekomstige projecten als criterium aan te houden om aanbieders af te wijzen als er twijfels zijn of het project volgens de randvoorwaarden en aangeboden prijs kan worden gerealiseerd. 

Remkes overhandigde het rapport aan commissaris Paas. Die had een conceptversie van het rapport eerder deze week al ingezien en prees de kwaliteit en de omvang van het rapport. 'Ik was onder de indruk van de inzet, professionaliteit en kwaliteit. Er is veel om van te leren bij dit omvangrijke project, voor ons is dit rapport goed materiaal om met de partijen over in gesprek te gaan', zei de commissaris.