Nieuws

Risico op landbouwgif in drinkwater vanuit Drenthe voor Groningen

In het water in beken en waterlopen in noord-Drenthe, in het gebied van de Drentsche Aa, zijn resten aangetroffen van landbouwgif. Voor de stad Groningen kan dat een probleem opleveren omdat veel van het drinkwater voor de stad uit dit gebied afkomstig is. Eerder al werden er maatregelen genomen tegen landbouwbestrijdingsmiddelen in water in dit gebied, maar die maatregelen werken nog onvoldoende.


Leestijd: 1 minuut

Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van de provincie Drenthe. Het onderzoek werd uitgevoerd door een adviescommissie voor de duurzame verbetering van de waterkwaliteit van de Drentsche Aa. De commissie was ingesteld om te onderzoeken hoe de Drentsche Aa als bron voor drinkwater beter beschermd kan worden.

Al sinds 2016 wordt er naar gestreefd om de waterkwaliteit van de Drentsche Aa te verbeteren. Het doel was om het aantal normoverschrijdingen dit jaar, 2023, fors terug te brengen. Maar al eerder werd duidelijk dat dat doel niet zou worden gehaald. Daarom gaf de provincie Drenthe in februari opdracht om een nieuwe strategie te ontwikkelen om het water sneller schoner te krijgen. De adviescommissie die dit moest doen heeft haar werkzaamheden nu afgerond.

Volgens RTV Drenthe en de NOS zijn er in de waterlopen in het Drentsche Aa-gebied resten van landbouwbestrijdingsmiddelen aangetroffen. Dat kan volgens de adviescommissie een probleem worden, omdat de stad Groningen voor zijn drinkwater is aangewezen op het gebied. Daarom zijn er robustere maatregelen

De adviescommissie vindt “dat er andere manieren moeten komen om onkruid te verwijderen en insecten te bestrijden”. Daarbij zou volgens de commissie niet alleen gekeken moeten worden naar boeren in en rond het Nationaal Park, maar ook naar de bedrijven in de regio.

De adviescommissie beveelt aan om af te zien van vrijwillige deelname aan een natuurvriendelijker beleid. Er moeten volgens haar “heldere en verplichtende kaders” komen waar boeren en bedrijven aan moeten voldoen.

Archieffoto boven: Drentsche Aa – Foto: Waterbedrijf Groningen