Nieuws

Robert Prummel: “Frank de Vries geeft zichzelf een brevet van onvermogen”


Leestijd: 2 minuten

"Ik vertrouw Frank de Vries, ik zou niet snel een motie van wantrouwen regen hem indienen al steun ik een deel van zijn beleid niet. Hij is een kundig jurist en een aimabele man. Een motie van wantrouwen indienen zou in Groningen overigens tot een voorspelhaar resultaat leiden; de oppositie steunt de motie en de coalitiepartijen steunen de motie niet. De Christenunie is een geval apart. De stemuitslag zou iedereen vertellen wat we allang weten, de raad is verdeeld in coalitie en oppositie. Dat is een goede zaak want zo werkt onze democratie het best.

Een motie tegen een persoon, zoals de Stadspartij die ooit tegen Wethouder Smink indiende is een verkapte motie van afkeuring. Dat er tussen oppositie en wethouder geen diepgaande vertrouwensrelatie bestond was altijd al duidelijk. Pas toen Willem Smink voor de zoveelste keer tekortschoot in het spontaan leveren van informatie aan de Gemeenteraad kreeg hij die, jammer genoeg verworpen, motie aan zijn broek.

De streken van Smink zijn de onkreukbare rechtsgeleerde Frank de Vries vreemd. Hij vertelde vier jaar geleden dat hij het ànders, beter, transparanter zou gaan doen. Dat is hem maar ten dele gelukt. Ook nu nog zijn er tal van Stadjers te vinden die zich in contacten met de Gemeente buitengesloten, misleid of genegeerd voelen. Het is Frank de Vries lang niet altijd gelukt om de inspraak bij bouwprojecten te verbeteren.

In het Dagblad van maandag liet Frank weten dat hij opnieuw lijsttrekker wil worden. Hij zal inspraak en burgerparticipatie voorop stellen. Mooie woorden Frank, maar waarom is daarvan bij de Plutolaan, de Meester, en bij andere gevallen zo weinig terechtgekomen?

Nu beloofde hij de Stadjers na vier jaar fractievoorzitterschap en vier jaar aan het hoofd van ROEZ alsnog werk te gaan maken van inspraak en burgerparticipatie. Waarom nu pas? of ik moet ik vragen "nu alweer?" De PvdA wethouder distantieerde zich in de krant zelfs van zijn eigen ambtenaren, een politieke doodzonde die doet vermoeden dat ook deze kat in het nauw rare sprongen maakt nu de verkiezing, en het oordeel van de burgers, nadert.

Acht jaar lang zat Frank er bovenop of keek hij toe. Nu schuift hij de verantwoordelijkheid af en belooft hij de stad alweer beterschap.

Frank de Vries heeft zichzelf een brevet van onvermogen gegeven."

www.dsg.nl