Nieuws

Roeken maken inwoners Beijum, De Hunze en Ten Boer het leven zuur

Inwoners van de wijken De Hunze en Beijum en van Ten Boer hebben ernstige overlast van roeken. B en W willen daarom optreden, maar hebben daarvoor wel toestemming nodig want de roek is een beschermde vogel.


Leestijd: 1 minuut

Roeken maken inwoners Beijum, De Hunze en Ten Boer het leven zuur
Roeken maken inwoners Beijum, De Hunze en Ten Boer het leven zuur

Binnen de gemeente Groningen zijn op diverse locaties roekenkolonies aanwezig. Op een aantal locaties ervaren bewoners ernstige overlast van de roeken. De overlast die ervaren wordt, is van een dusdanig serieus karakter dat de bewoners er een slechtere nachtrust door hebben en auto’s, wasgoed, balkons en tuinen onder de uitwerpselen komen te zitten. Deze locaties liggen in Ten Boer en in de wijken Beijum en de Hunze.

Bewoners verzoeken de gemeente met grote regelmaat om er iets aan te doen.  B en W hebben daarom besloten een ontheffingsaanvraag te doen voor het verjagen van de roeken op bovengenoemde overlastlocaties.

Beheerplan

Roeken zijn streng beschermd. Om roeken te mogen verjagen hebben B en W een ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig. Een belangrijk en verplicht onderdeel van de ontheffingsaanvraag is een beheerplan waarin wordt beschreven op welke wijze het verjagen plaatsvindt, en op welke alternatieve locaties de roeken wel welkom zijn. Het beheerplan laat de gemeente Groningen opstellen door een ervaren (ecologisch) adviesbureau.

Consequenties

Met het verjagen van roeken beoogt de gemeente de overlast voor bewoners weg te nemen. Het risico bestaat dat de roeken zich na verjaging op een nieuwe locatie vestigen en daar wederom overlast veroorzaken. Dit risico kan de gemeente niet uitsluiten, roeken laten zich niet sturen. In de toekomst moeten roeken op de nieuwe overlastlocaties mogelijk wederom verjaagd worden, waarvoor B en W ook dan een ontheffing aan moeten vragen.