Nieuws

RUG over reclamebelasting: geld voor onderzoek verdwijnt in gemeentekas

Niet alleen winkels en bedrijven maar ook de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) moet volgend jaar belasting gaan betalen voor reclame die zichtbaar is vanaf de openbare weg. Geld dat bestemd is voor onderwijs en onderzoek belandt daarmee in de gemeentekas, zo oordeelt de RUG.


Leestijd: 1 minuut

Dat schrijft de Universiteitskrant.

Om verrommeling van de stad tegen te gaan, wordt er vanaf 1 januari 2024 reclamebelasting ingevoerd. Ook organisaties zonder winstoogmerk zoals kerken, sportverenigingen, onderwijsinstellingen en dus ook de RUG vallen onder de nieuwe regel.

De RUG stuurde eerder al een brief aan de gemeente. Daarin stelde de uni dat veel gebouwen namen hebben die dienen als een soort wegwijzer. De namen van de gebouwen verwijzen bovendien vaak naar personen die ooit verbonden waren aan de universiteit, zoals de jurist en polemoloog Bert Röling (1906-1985) en Nobelprijswinnaar Ben Feringa. Dat betekent volgens de RUG niet dat het reclame is.

In de brief wijst de RUG er volgens de Ukrant op dat geld dat bedoeld is voor onderzoek en onderwijs, nu in de gemeentekas verdwijnt. Verder stelt de RUG dat de universiteit een publieke organisatie is die wordt gefinancierd met publiek geld. “Dit betekent dat deze middelen aangewend moeten worden voor het betalen van deze belasting aan een eveneens publiek gefinancierde instantie. Dit lijkt ons niet de bedoeling.”

Ondanks de bezwaren van de RUG en ondernemers ging een meerderheid van de raad afgelopen week toch akkoord met de invoering van de maatregel. Het is onduidelijk hoeveel de RUG uiteindelijk moet betalen – dat wordt door de gemeente allemaal nog uitgerekend.

foto: Aletta Jacobshal