Nieuws

Samenwerkingsverband in Veenkoloniën uniek voor Europa


Leestijd: 2 minuten

De ondertekening van het ‘Regiocontract Veenkoloniën’ is het officiële startsein voor de Werkplaats Veenkoloniën. Een uniek kennisconcept dat is geadopteerd door het Ministerie van LNV. “Het concept van de ‘werkplaats’ geeft nieuwe inzichten die ook werkelijk gebruikt worden in de praktijk.

Dat is winst voor iedereen in het gebied en ook voor LNV”, aldus minister Verburg.
Vanuit verschillende andere regio’s in Nederland is grote belangstelling getoond voor de opzet en de manier van samenwerken binnen de Werkplaats Veenkoloniën. LNV ondersteunt de verspreiding van dit concept naar andere Nederlandse regio’s.

In de afgelopen maanden hebben de partijen enkele tientallen vernieuwingsprojecten (o.a. ‘Ruimte voor Water’ en ‘Landschappelijke verbindingszones’) opgesteld. Deze projecten zijn opgenomen in de Kennisagenda Veenkoloniën. Onderwijs- en onderzoeksinstellingen gaan de komende jaren samen met de regio deze kennisagenda in de Werkplaats Veenkoloniën uitvoeren.

Enkele cijfers

De inzet van studenten, docenten en onderzoekers begint met ruim 53.000 uur in 2009. Gedurende looptijd van het programma gaat het om tenminste 250.000 uur. De verwachting is dat de inzet veel groter zal zijn. De financiële omvang bedraagt voor 2009 circa € 80o.ooo,- waarvan de instellingen ca. € 500.000,- bijdragen, de Agenda ca. € 200.000,- en LNV € 100.000,-.

Werkplaats Veenkoloniën

De Werkplaats Veenkoloniën is een innovatieve leer-, onderzoek- en werkomgeving die mensen verbindt bij het zelf inhoud geven aan de gewenste vitale leefomgeving. Een omgeving waar wonen, werken en recreëren optimaal op elkaar zijn afgestemd. Studenten, docenten en onderzoekers van de vijf kennisinstellingen – Wageningen Universiteit & Researchcentrum (inclusief Hogeschool Van Hall Larenstein), Rijksuniversiteit Groningen, Stenden Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen en AOC Terra, gaan met ondernemers, burgers en overheden samenwerken binnen concrete projecten. Gezamenlijk zoeken zij naar innovatieve oplossingen voor regionale vraagstukken.

De Werkplaats Veenkoloniën wordt via het Programma Regionale Transitie van de Groene Kennis Coöperatie (GKC) verbonden met soortgelijke regionale arrangementen elders in het land en met andere kennisprogramma’s. Binnen de GKC werken AOC’s, Hogere Agrarische Scholen en Wageningen UR intensief samen om de maatschappelijke bijdrage van het groene kennissysteem te versterken.