Nieuws

Sanering stortplaats Woltersum van start

De sanering van de voormalige vuilstort in Woltersum gaat van start. Op het terrein aan de Bouwerschapweg is in het verleden gevaarlijk afval van het bedrijf AKU gestort, de voorloper van Akzo Nobel. Het gaat onder andere om zware metalen als kobalt, koper en zink.


Leestijd: 2 minuten

Sanering stortplaats Woltersum van start
Sanering stortplaats Woltersum van start

Het terrein van voormalig openluchtzwembad Bouwerschap was vanaf de jaren zestig in gebruik als stortplaats voor huisvuil en bedrijfsafval. De komende maanden wordt er ruim 20 duizend ton verontreinigd bodem- en stortmateriaal afgevoerd.

Speciaal aangelegde weg

Dat gebeurt via een speciaal aangelegde weg door de weilanden en een tijdelijke brug over het Damsterdiep. “Hiermee komen we tegemoet aan de wens van de bewoners”, zegt verantwoordelijk wethouder Glimina Chakor. “De vrachtwagens hoeven nu niet door de dorpskernen van Ten Boer of Woltersum. Het afval wordt op een veilig en gecontroleerde manier afgevoerd en opgeslagen.”

In 2018 hebben de provincie Groningen, de gemeente Groningen en de voormalige gemeente Ten Boer besloten om de vuilstort te saneren. De benodigde 7,8 miljoen euro is gezamenlijk op tafel gelegd. “Met dit besluit is een einde gemaakt aan de jarenlange maatschappelijke onrust rondom deze stortplaats”, aldus gedeputeerde Tjeerd van Dekken. “De herindeling van de gemeenten Groningen en Ten Boer bood ons daarvoor een unieke kans.”

De voormalige vuilstort werd begin jaren tachtig door de provincie voorzien van een waterdichte afdeklaag en een drainagesysteem. Uit periodieke controles bleek dat er schadelijke stoffen via het grondwater in de bodem terecht kwamen. Daarop is in 2018 aanvullend onderzoek gedaan. Op basis van een maatschappelijke kosten-batenanalyse is besloten om de stortplaats te saneren.

Chemisch afval

De sanering wordt uitgevoerd door aannemerscombinatie Van der Wiel Infra & Milieu B.V. en Roelofs Infra Groep B.V. uit Drachten. Eerst wordt de schone deklaag weggehaald waarna in de eerste week van 2021 het chemische afval van AKU wordt afgegraven en afgevoerd.

Het afgraven van de vervuilde grond vindt de eerste week van 2021 plaats. Het gaat om zo’n 25 vrachtwagens per dag, in totaal gaat het om 1750 verkeersbewegingen. De vervuilde grond wordt opgeslagen bij Afvalverwerking Stainkoeln in Groningen. Het afval wordt er ingepakt en opgeslagen in een speciaal depot.

Maatregelen voor werknemers

Om de gezondheid en de veiligheid van de werknemers te garanderen worden er extra maatregelen getroffen. Zo wordt er beschermende kleding gedragen en worden er op de voormalige vuilstort en bij de bouwhekken continu luchtmetingen verricht. Tijdens de sanering en de opslag van de grond kan er geuroverlast ontstaan. Gemeente, aannemer en Afvalverwerking Stainkoeln nemen maatregelen om dit zoveel mogelijk tegen te gaan.

De werkzaamheden duren tot en met april 2021. Daarna volgt het verwijderen van de tijdelijke infrastructuur en het herstel van de Bouwerschapweg. De gemeente is met omwonenden in gesprek over een nieuwe inrichting van de oude stortlocatie.