Nieuws

SodM: Versterking moet drie keer sneller

Als we de versterking van huizen in het aardbevingsgebied in 2028 willen afronden, moet het tempo van de versterking worden verdrievoudigd. Dat concludeert het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) in haar jaarlijkse voortgangsrapportage over de veiligheid in Groningen als gevolg van de gaswinning.


Leestijd: 1 minuut

In het afgelopen jaar is het tempo waarmee de huizen in Groningen versterkt worden, versneld. Dit jaar heeft de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) ruim 1.000 huizen versterkt, vorig jaar waren dat er 650. Daarmee is de NCG op de goede weg, volgens het SodM. “Maar als we het doel van het kabinet willen halen, om de versterking van huizen in het aardbevingsgebied in 2028 af te ronden, moet het tempo omhoog.”

Naar verwachting moeten er nog zo’n 13.000 adressen worden versterkt. SodM heeft de voortgang van de versterking onderzocht over de periode van april 2022 tot april 2023. “De belofte om in 2028 de versterkingsopgave af te ronden is nog haalbaar, maar dan moeten NCG, gemeentes én rijksoverheid alles op alles zetten om dit samen met de bewoners voor elkaar te krijgen”, zegt Theodor Kockelkoren, inspecteur-generaal van het SodM.

Het SodM doet daarom vijf aanbevelingen om de versterkingsopgave in 2028 af te kunnen ronden:

  • Geef prioriteit aan veiligheid. Pak alle kabinetsmaatregelen die geen betrekking hebben op de versterkingsopgave als een apart project op om vertraging te voorkomen.
  • Los onuitlegbare verschillen in de versterkingsaanpak op door het gesprek aan te gaan met bewoners over passende maatregelen.
  • Verhelder de rolverdeling en aansturing van de versterkingsopgave: wie is waarvoor wanneer aan zet?
  • Geef duidelijkheid aan bewoners over het recht op verduurzaming: welke maatregelen worden samen met de versterking opgepakt, en welke niet.
  • Kom tot een geïntegreerde aanpak voor huizen die versterking en schadeherstel nodig hebben. SodM verwijst hierbij naar het advies van het Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) om bewoners die te maken hebben met constructieve schades maar buiten de scope van de versterkingsopgave vallen via het Instituut Mijnbouwschade (IMG) door te geven aan de NCG.