Nieuws

Spannende dag voor Ter Apel: uitspraak rechter in kort geding tegen COA

Een spannende dag voor Ter Apel: de rechter doet dinsdagmiddag uitspraak in het kort geding dat de gemeente Westerwolde heeft aangespannen tegen het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). Daarnaast stemt de Eerste Kamer vandaag over de spreidingswet.


Leestijd: 1 minuut

De gemeente spande het kort geding eind december aan om af te dwingen dat het COA de afspraak nakomt om maximaal 2000 vreemdelingen op te vangen op de opvanglocatie in Ter Apel.

De gemeente vindt dat de situatie in Ter Apel te lang duurt en een te grote weerslag heeft op de gemeente en haar inwoners. De problemen van de landelijke asielopvang worden volgens burgemeester Jaap Velema al te lang in onevenredige mate op Ter Apel en haar inwoners afgewenteld.

Mocht de rechter de gemeente in het gelijk stellen, dan mag het COA niet meer dan 2000 vreemdelingen opvangen in Ter Apel. De gemeente Westerwolde wil dat het COA een dwangsom opgelegd krijgt van 25.000 euro voor elke dag dat er te veel asielzoekers in Ter Apel worden opgevangen.

Eerste Kamer stemt over spreidingswet

Naast de uitspraak over het kort geding, stemt de Eerste Kamer vandaag officieel over de spreidingswet. Mocht de wet erdoor komen, is dat goed nieuws voor Ter Apel. Het wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris Van der Burg (Asiel en Migratie) maakt het mogelijk om asielzoekers beter over de gemeenten in Nederland worden verdeeld, desnoods met dwang. De wet werd in oktober aangenomen door de Tweede Kamer.

Vorige week werd tijdens debatavonden al duidelijk dat een meerderheid van de Eerste Kamer de wet steunt. In eerste instantie steunde de VVD de wet niet, maar op de tweede avond gaf de partij aan ook voor het wetsvoorstel te zijn. Daarmee is een meerderheid voor de wet.