Nieuws

‘Studenten Hanzehogeschool hebben meer psychologische hulp nodig’


Leestijd: 1 minuut

Fractievoorzitter van het VOS Ronald Schurer: “Studenten die door psychosociale problematiek studievertraging oplopen, hebben direct belang bij studentenpsychologen: een studentenpsycholoog is in huis, snel bereikbaar en weet veel van zowel de persoonlijke als studeerproblematiek.”Ook onderwijsinstellingen hebben belang bij het tijdig afstuderen van studenten. Hoe eerder een student is afgestudeerd des te hoger is de rijksbijdrage voor de instelling. Een studentenpsycholoog heeft dus een grote financiële meerwaarde voor het hoger onderwijs.Ook drs. L. Sommeling, auteur van het boek Leren Leven en Studeren, een neerslag van 25 jaar ervaring als studentenpsycholoog aan de Rijksuniversiteit Groningen , pleit volgens het VOS voor meer aandacht voor studentenpsychologen. In de rapportage schrijft hij dat de studententijd bij uitstek de kans biedt om verstoringen in de emotionele ontwikkeling op te lossen. Studenten zijn dan ook bijzonder gemotiveerd om te werken aan deze problemen.Ronald Schurer: “De rapportage is aangeboden aan het College van Bestuur van de Hanzehogeschool, maar is tevens verspreid onder alle hogeschoolraden in het land. Het is noodzakelijk dat hier op korte termijn aandacht voor komt.”