Nieuws

Miljarden voor supersnelle Lelylijn van Groningen naar Amsterdam

Het coalitieakkoord heeft opmerkelijk nieuws voor Groningen. Het nieuwe kabinet heeft geld gereserveerd voor de Lelylijn, de supersnelle treinverbinding met de Randstad. Dat meldt vanmiddag de provincie Groningen.


Leestijd: 1 minuut

Inwoners Groningen, Friesland en Drenthe kunnen meepraten over plannen Lelylijn
Inwoners Groningen, Friesland en Drenthe kunnen meepraten over plannen Lelylijn

Het nieuwe kabinet ziet het belang van verbeterde spoorverbindingen van en naar Noord-Nederland. De komende periode werkt het kabinet uit hoe de Lelylijn kan bijdragen aan versterking van de economie, nieuwe woongebieden en internationale spoorverbindingen. Voor de financiering is drie miljard gereserveerd.

Verder kijkt het Rijk naar medefinanciering vanuit de regio en uit Europese fondsen. "Dat is goed nieuws voor het Noorden, al geruime tijd benadrukt de regio het belang van een betere verbinding met de rest van het land", zo laat de Groningse commissaris van de koning René Paas weten. Met de nieuwe spoorlijn wordt de reistijd tussen het Noorden en de Randstad ongeveer 40 minuten korter.

“Door te werken aan betere verbindingen tussen de regio en de Randstad, zoals de aanleg van de Lelylijn, zal het hele land profiteren. Want we hebben elkaar veel te bieden. Wij kunnen hier een kwart van de nationale woningbouwopgave realiseren, wij hebben hier immers ruimte. Met het verkleinen van afstanden stimuleren we tegelijkertijd onze economie. Een win-win waar wij liever vandaag dan morgen aan beginnen”, aldus de voorzitter van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland, commissaris van de Koning René Paas.

Energie voor het Noorden

Ook de aangekondigde miljarden voor de energietransitie bieden kansen voor Noord-Nederland, aldus Paas. Het kabinet kijkt naar mogelijkheden van waterstof en aquathermie. Zo staat in het Regeerakkoord dat het nieuwe kabinet de productie en import van waterstof opschaalt.

Noord-Nederland is door Brussel aangemerkt als European Hydrogen Valley, en moedigt deze keuze daarom aan. Ook wordt ingezet op verduurzaming in en om het huis waar de inwoners direct iets van merken, onder meer door isolatiemaatregelen.

De kracht van de regio

Noord-Nederland is ook verheugd met de voortzetting van de Regiodeals. In deze deals werkt het Rijk samen met de regio aan maatschappelijke opgaven. Onder meer op het gebied van verduurzaming, gezondheid, digitalisering en de circulaire economie. Het Noorden is bij uitstek de koploper om circulaire ketenprojecten te realiseren, de regio is blij dat hiervoor structurele middelen zijn gereserveerd.