Nieuws

Uniek ‘bijenlint’ van twee meter breed voor Prinsesseweg in Groningen

In Groningen komen er steeds meer grotere of kleinere bloemenperken, die ook zijn bedoeld om bijen en insecten te trekken. Vanmiddag komt daar een heel bijzonder perk bij: een twee meter breed fleurig ‘bijenlint’ langs Zonnelaan en Prinsesseweg (zie foto).


Leestijd: 1 minuut

Uniek ‘bijenlint’ van twee meter breed voor Prinsesseweg in Groningen
Uniek ‘bijenlint’ van twee meter breed voor Prinsesseweg in Groningen

Wethouder Glimina Chakor legt vanmiddag om half drie in het bijzijn van enkele omwonenden de laatste hand aan een zogenoemd bijenlint op de kruising Prinsesseweg/Nassauplein in Groningen.  Over de volle lengte van de Prinsesseweg wordt een bloembed van ruim twee meter breed aangelegd.

Het bijenlint wordt aangeplant met bloembollen. Daarnaast wordt er nectar onder het mes van de maaimachines ingezaaid; een mengsel van inheemse, laagblijvende bloemen. Van het vroege voorjaar tot in de zomer zullen afwisselend bloemen opkomen.

Er zijn al op diverse locaties in Groningen bijenlinten aangelegd. Dit ziet er niet alleen prachtig uit voor mensen, maar het is ook belangrijk voor insecten. Inheemse bijen en andere insecten zullen ervan profiteren. De inheemse bloemen komen in het voorjaar op als deze bijensoorten actief worden.

Stedelijke ecologische structuur

Het noordelijk gedeelte van de Zonnelaan heeft al middenbermen met bollen en bloemrijk grasmengsel. Na het inzaaien van het zuidelijke deel van de Zonnelaan en de  aangrenzende Prinsesseweg, ontstaat een noord-zuid gestrekt lint. Dit verbindt het SES (stedelijke ecologische structuur)-gebied ten zuiden van de noordelijke ringweg met het SES-gebied langs de Wilhelminakade. De totale lengte is een kleine 2 kilometer.

Bloemetjes en bijtjes

Een bloemenlint (of bijenlint zoals de Bijenstichting het noemt) is een langgerekte strook grond, die is ingericht met voedselplanten voor bijen. De bedoeling van een bloemenlint is dat gebieden waar bijen leven met elkaar verbonden worden. Nectar onder het maaimes is een bloemenmengsel dat mee gezaaid kan worden met gazongrasmengsels.

In tegenstelling tot traditioneel gazon, wordt een groenstrook met bloemrijk grasmengsel niet wekelijks gemaaid, maar één keer in de 3 tot 6 weken. Het maaien begint ook later, pas na juli, zodat de bollen uit kunnen bloeien en weer energie op kunnen slaan voor het volgende jaar.