Nieuws

Veendam accepteert excuses ‘slordige’ burgemeester Meijerman


Leestijd: 2 minuten

Tijdens een met veel spanning tegemoet geziene raadsvergadering trok Meijerman gisteravond eerst volledig het boetekleed aan en gaf hij toe door slordigheid twee verschillende cv’s te hebben verstuurd. In de eerste c.v. was wel melding gemaakt van het feit dat hij ook een adviesbureau heeft. In de andere c.v. die hij aan de Raad stuurde, niet.Maar Meijerman had zijn activiteiten als adviseur wel keurig mondeling gemeld aan de vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad, dus hij had geen zaken verdoezeld. Daardoor was de integriteit vande burgemeester voor de meeste partijen niet in het geding.De gemeenteraad van Veendam nam in grote meerderheid een motie aan waarin de burgemeester werd gevraagd in de toekomst nieuwe adviseurs-activiteiten voortaan aan het presidium van de gemeenteraad te melden. De motie werd ingediend door de PvdA samen met Gemeentebelangen, CDA en VVD.Volgens de PvdA is er geen enkel bezwaar tegen nevenactiviteiten van een burgemeester, zolang deze maar tijdig worden gemeld bij de raad. Meijerman zelf liet weten principieel van mening te zijn dat hij wel nevenactiviteiten kan doen. ‘Het gaat echt om werk in de vrije tijd. Mijn werk voor Veendam, waar ik mij honderd procent voor inzet, blijft uiteraard het allerbelangrijkst. Daarna komt mijn gezin. Maar ik vind dat bedrijfsmatige activiteiten die ik daarnaast soms ook nog wil blijven doen wel degelijk verenigbaar zijn met het ambt van burgemeester. Onder voorwaarde dat je je wel houdt aan de spelregels’, zo betoogde Meijerman.Meijerman liet weten niet van plan te zijn om een anti-slordigheidscursus te volgen. Een van de raadsleden stelde de burgemeester voor om dat wel te doen, omdat hij slordig was omgesprongen met zijn c.v.’s ‘Zo’n cursus helpt helemaal niet meer bij mij!’, aldus de burgemeester, waarmee hij de lachers op zijn hand kreeg. Maar wel gaf hij toe zijn best te doen zijn zaken beter op orde te krijgen. ‘Dat blijft mijn zwakke punt. Ik zal er beter op letten’.De omstreden activiteiten van burgemeester Meijerman betroffen in feite advieswerk waar op jaarbasis ongeveer 50 uur werk in zit. Dat vertelde hij tijdens de Raadsvergadering. Hoewel het vrij weinig uren zijn, wil Meijerman het wel blijven doen. ‘Het is uitemate belangrijk dat de overheid ook kennis opdoet in andere werelden, zoals het bedrijfsleven’’, aldus Meijerman. Hij wil zijn advieswerk daarom voortzetten, maar wel zal hij het beter melden aan de gemeenteraad.De meeste kritiek op het functioneren van burgemeester Meijerman kwam van de kant van de fractie van D66. Die vond het volstrekt verwerpelijk dat de burgemeester er een adviesbureau op na wil blijven houden.Volgens burgemeester Meijerman koos D66 voor optimale beschadiging van de burgmeester. Ik hou van dualisme, maar dit gaat mij te ver’, aldus de burgemeester.