Nieuws

Verkeerslichten Maagdenbrug gaan uit

Vanaf deze week hoeven weggebruikers niet meer te wachten voor verkeerslichten bij de Maagdenbrug, tussen Kattenhage en de W.A. Scholtenstraat. De lichten gaan dan uit en de voorrangssituatie wordt gewijzigd.


Leestijd: 1 minuut

Sinds de bussen niet meer over de Grote Markt rijden – sinds juli 2022 – staan er regelmatig lange rijen voor de verkeerslichten op het kruispunt. Om de situatie te verbeteren werden de lichten voor een proef in december 2022 tijdelijk uitgezet. De wachttijden namen daardoor enorm af. Ook bleek dat het kruispunt ook zonder werkende verkeerslichten de hoeveelheid verkeer goed aan kon en dat er geen onveilige situaties ontstonden.

Vanaf deze week wordt het kruispunt daarom gewijzigd en zullen de verkeerslichten buiten werking worden gezet. Om de verkeersveiligheid te bevorderen, wordt de voorrangssituatie gewijzigd en gaat er een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur gelden. Tot begin 2024 wordt de nieuwe verkeerssituatie samen met de politie, het OV-bureau, de Fietsersbond en de Werkgroep Toegankelijk Groningen gemonitord.

Een tekening van de nieuwe verkeerssituatie . Bron | Ruimte voor Jou