Nieuws

Vierduizend banen op de tocht bij verbod chloortransport


Leestijd: 1 minuut

De bedrijven op het Chemie Park Delfzijl zijn grotendeels afhankelijk van de chloorproductie van Akzo Nobel. Als zij de deuren sluiten verdwijnen er zestienhonderd tot zeventienhonderd arbeidsplaatsen. Dit cijfer kan met 2,5 vermenigvuldigd worden onder andere bij leveranciers banen verdwijnen. Verder heeft de regionale economie te lijden onder het vertrek van werknemers. De omgeving van Delfzijl kent een werkloosheid van veertien procent, bijna twee keer hoog als het landelijk gemiddelde.De provincie wil het belang van de chloorindustrie met de cijfers benadrukken. Vijftien procent van de chemische industrie is afhankelijk van de productie in Delfzijl. In onder andere vloerbedekking en tandenborstels zitten vezels die met chloor geproduceerd zijn.De provincie heeft het onderzoek verricht ter voorbereiding op het gesprek met minister Pronk van VROM op 15 augustus. De provincie verwacht niet dat Pronk de chloortransporten verbiedt. Onlangs liet hij aan de milieubeweging weten dat de transporten aan alle regels voldoen.