Nieuws

Vleermuisopvang Groningen in Adorp stopt: toestroom te groot voor Anja Sjoerdsma

Ze één van de bekendste vleermuiskenners van Nederland: Anja Sjoerdsma. Meer dan twintig jaar ontfermde ze zich in Adorp over binnengebrachte zieke vleermuizen. Nu heeft ze besloten te stoppen, want er komen zóveel vleermuizen, dat ze het werk niet meer aan kan in haar eentje. Er wordt nu gezocht naar vrijwilligers die haar taak willen overnemen. (Foto boven: opgevangen vleermuis ( Twitter @Vogelklas, Karel Schot)


Leestijd: 2 minuten

Vleermuisopvang Groningen in Adorp stopt: toestroom te groot voor Anja Sjoerdsma
Vleermuisopvang Groningen in Adorp stopt: toestroom te groot voor Anja Sjoerdsma

Met ingang van 1 januari 2020 is de Vleermuisopvang Adorp gestopt met de opvang van nieuwe vleermuizen. In 2019 was er een enorme piek in het aantal binnengebrachte vleermuizen: 222 (het gemiddelde over de tien jaar daarvoor was 81). Anja Sjoerdsma, de drijvende kracht van de opvang in Adorp, wil graag nieuwe vrijwilligers helpen opleiden en begeleiden bij de opvang van vleermuizen, maar ze kan de toestroom van zó veel vleermuizen niet meer in haar eentje aan.

Ter vergelijking: een opvang in Rotterdam ving ongeveer net zo veel vleermuizen op, maar had daarvoor zeven (!) speciaal daarvoor opgeleide of in opleiding zijnde vrijwilligers. In andere provincies worden per locatie hooguit zo’n tien vleermuizen per jaar opgevangen. Er zijn in Adorp nog wel een aantal vleermuizen in winterslaap. Die blijven in de opvang tot ze in de lente weer naar buiten kunnen.

Anja Sjoerdsma staat bij vleermuiskenners in heel Nederland bekend om haar goede resultaten met de opvang van vleermuizen. Ze begon in 1998 met één verzwakte vleermuis, tien jaar geleden ving ze ongeveer tien vleermuizen per jaar op. Daarna namen de aantallen toe: in de periode 2016-2018 kwamen er ruim honderd per jaar binnen.

De toename is het gevolg van de toegenomen bekendheid en efficiëntie van de dierenambulances en een grotere bekendheid met vleermuizen bij een algemeen publiek. Ongeveer een derde van de opgevangen vleermuizen kwamen uit de gemeente Groningen, een derde uit de rest van de provincie, en een derde uit buurprovincies Drenthe en Friesland samen.

De meeste geredde vleermuizen zijn kleine, verzwakte en vermagerde dwergvleermuizen die via een kier in een huis gekomen zijn en de uitweg niet meer weten te vinden. Als ze uitgeput op de grond gaan zitten, worden ze vaak slachtoffer van een kat.

De Vleermuiswerkgroep probeert een oplossing te vinden want het asiel voor wilde dieren kan en wil geen vleermuizen opvangen. Vleermuizen zijn echter beschermde dieren, en er zou idealiter in de gemeente Groningen een centrale (tussen)opvang gerealiseerd moeten worden, liefst met een groep van vrijwilligers, die (vergelijkbaar met de gang van zaken in Rotterdam) een bepaalde periode hulpbehoevende vleermuizen willen opvangen en verzorgen.

De werkgroep is daarom op zoek naar mensen die hieraan een bijdrage willen leveren. Belangstellenden kunnen eerst een cursus over vleermuizen en hun verzorging krijgen, inclusief een complete kit met vleermuisvoedsel, handschoenen, doekjes, slaapruimte en schoonmaakmiddelen.

Belangstellende kunnen zich melden bij Thorhold Souilljee thorhold@hotmail.com