Nieuws

VNO-NCW MKB Noord: “Steeds meer wantrouwen tussen ondernemers en gemeente Groningen”

Er lijkt steeds meer afstand te zijn tussen ondernemers en de gemeente Groningen. Dat schrijft Anita Winter, voorzitter regiobestuur Groningen VNO-NCW MKB Noord, op LinkedIn. Ze doelt onder andere op de invoering van de reclamebelasting in de gemeente. “De coalitie lijkt niet in te zien dat we elkaar nodig hebben en moeten samenwerken.”


Leestijd: 1 minuut

Winter noemt het teleurstellend hoe de coalitie ondanks alle tegenargumenten en verzoeken om het anders te doen toch de beslissing heeft genomen reclamebelasting in te voeren. De verstandhouding tussen de gemeente en de ondernemers loopt daardoor volgens haar een forse deuk op. “Waarom wilde de coalitie niet samen en vanuit wederzijds vertrouwen met elkaar werken aan het tegengaan van verrommeling van de openbare ruimte? In plaats daarvan kiest de coalitie voor het extra belasten van ondernemers. In een tijd waarin de lastendruk toch al enorm is.”

Het beeld lijkt volgens Winter te zijn dat er een heffing nodig is om ondernemers in beweging te krijgen. Ze noemt een uitspraak die wethouder Philip Broeksma vorige week deed toen hij het had over het oprichten van een gemeentelijk energiebedrijf. “De opbrengst gaat niet naar aandeelhouders die in de bestuurskamer sigaren zitten te roken”, zei Broeksma. Winter: “Is dat het beeld dat hij heeft van de ondernemers die de gemeente rijk is? Een volkomen misplaatst en vastgeroest beeld. Ondernemerschap is niet voorbehouden aan de elite, zoals de wethouder lijkt te denken. Ondernemers zien kansen, zijn creatief, nemen risico’s en leveren een belangrijke bijdrage aan onze samenleving.”

Volgens Winter is het nodig vanuit vertrouwen en respect de kloof tussen ondernemers en de gemeente kleiner te maken. “Samen denken in kansen en mogelijkheden en een ondernemersklimaat creëren waarin ondernemen wordt aangemoedigd en bedrijven de ruimte krijgen om te ondernemen. Zodat bedrijven zich hier willen vestigen, hun nek uitsteken en de inwoners hier graag wonen en werken.”