Nieuws

Voor het eerst mbo-studenten welkom bij KEI-week 2023

Deze zomer kunnen er in Groningen voor het eerst mbo-studenten deelnemen aan de KEI-week. Het gaat om een pilot, waarbij er in totaal plek is voor 50 mbo-studenten van Noorderpoort, Alfa-college, Terra MBO en ROC Menso Alting.


Leestijd: 1 minuut

“Met de pilot willen we mbo-studenten meer betrekken”, vertelt Sara Kruit, voorzitter van het bestuur van de KEI-week dit jaar. “We doen het in deze vorm, zodat we van de ervaringen kunnen leren en deze mee kunnen nemen naar volgende jaren.”

De afgelopen periode heeft het KEI-bestuur contact gehad over de pilot met Alfa-college en Noorderpoort. De studentenraden van de mbo-instellingen ondersteunen het initiatief van harte. “Het is belangrijk dat wij ons als mbo-studenten volwaardig student voelen en ook zo worden gezien”, zegt Dewey Everts, voorzitter van de studentenraad van Alfa-college. “We verwachten dat dit met name de groep eerstejaars aanspreekt die wat ouder is en van plan is op zichzelf te gaan wonen in de stad.”

Burgemeester Koen Schuiling noemt het een logische stap. “Ik gun iedere student een geweldig studentenleven. De KEI-week is een begrip en natuurlijk moeten ook mbo-studenten daaraan kunnen deelnemen. We geven hiermee ook een krachtig signaal: ook mbo-studenten horen bij het studentenleven dat Groningen zo uniek maakt.”

Kennismaking met verenigingen

Tijdens de KEI-week maken studenten kennis met verschillende studenten(sport)verenigingen. Ook met hen is contact over deze pilot. Er is brede steun om de groep mbo-studenten tijdens de KEI-week kennis te laten maken met de verenigingen. Een aantal verenigingen laat al mbo-studenten toe, een aantal werkt eraan of spreekt erover en een aantal verenigingen is nog niet zover. Afgesproken is dat de aandacht nu eerst uitgaat naar de KEI-weekpilot.

Met de pilot volgt Groningen het voorbeeld van Utrecht. Daar konden vorig jaar voor het eerst mbo-studenten deelnemen aan de algemene introductieweek die aanvankelijk alleen voor hbo- en wo-studenten werd georganiseerd. De KEI-week vindt dit jaar plaats van 14 tot en met 18 augustus, inschrijven kan via keiweek.nl.