Nieuws

Voor het eerst student als voorzitter Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool

Izaäk van Jaarsveld is gekozen tot voorzitter van de Medezeggenschapsraad van de Hanzehogeschool. Op zichzelf niet zo opmerkelijk, behalve dan dat Van Jaarsveld 23 jaar oud en nog student is. Dat is voor het eerst.


Leestijd: 1 minuut

Voor het eerst student als voorzitter Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool
Voor het eerst student als voorzitter Medezeggenschapsraad Hanzehogeschool

Voor het eerst is een student voorzitter van het hoogste vertegenwoordigende orgaan van de Hanzehogeschool Groningen. De Hogeschool Medezeggenschapsraad wordt het komende jaar voorgezeten door Izaäk van Jaarsveld. Hij neemt het stokje over van Henk Boer.

Van Jaarsveld is een drieëntwintigjarige student aan de Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool. Het afgelopen collegejaar nam hij plaats in de HMR als fractievoorzitter van de Hanze Studentenbelangen Vereniging en als commissievoorzitter Onderwijs&Onderzoek en Informatisering.

“Het is een eervolle aanstelling, met een grote verantwoordelijkheid. De HMR is de stem van zo’n dertigduizend studenten en ruim drieduizend medewerkers, die hun talent optimaal moeten kunnen inzetten en ontplooien. In die gedachte zal de HMR ook het komende jaar werken aan een verdere versterking van de Hanzehogeschool als kennisinstelling en werkgever” aldus Van Jaarsveld.

De achttienkoppige HMR van de Hanzehogeschool zal als gesprekspartner van het College van Bestuur het komende jaar gezamenlijk blijven inzetten op de belangenbehartiging van studenten en medewerkers.

De HMR ziet deze ontwikkeling als een mooi voorbeeld van hoe studenten inspraak kunnen hebben binnen de Hanzehogeschool.

“Studenten hebben vaak het idee niet gehoord te worden. Daarom is het goed dat een student deze voorzittersrol vervult. Wij hopen dan ook dat dit leidt tot meer studenten die hun stem laten horen op alle niveaus” aldus Van Jaarsveld.

(Foto: Hanze Studentenbelangen).