Nieuws

Voormalige Alo-locatie wordt parkachtige stadswijk Holt met 320 woningen

Ontwikkelaar MWPO gaat samen met woningcorporatie Nijestee een ‘parkachtige’ woonwijk realiseren op het oude Alo-terrein in Corpus den Hoorn. In ‘Holt’ komen 320 woningen in vele soorten en maten. Een groot deel van de wijk wordt een park.


Leestijd: 1 minuut

Voormalige Alo-locatie wordt parkachtige stadswijk Holt met 320 woningen
Voormalige Alo-locatie wordt parkachtige stadswijk Holt met 320 woningen

De gemeente heeft in 2008 de voormalige Alo-locatie op de hoek van de Van Swietenlaan en Laan Corpus den Hoorn gekocht. Onlangs zijn drie ontwikkelaars uitgenodigd om een plan te maken. Ontwikkelaar MWPO kwam met het beste plan op de proppen. Op het gebied van stedenbouw, architectuur en duurzaamheid behaalde het plan de hoogste score: uitmuntend. Nijestee wordt in deze aanbieding de eigenaar van de sociale huurwoningen.   

Wonen
Het plan omvat de bouw van 320 woningen met een grote diversiteit aan woningtypen gericht op een brede groep bewoners: van gezinnen tot starters, van zorgprofessionals tot kwetsbare jongeren en ouderen. Het aandeel huurwoningen is 40 procent, waarvan 20% sociale huur. 

“We hebben deze locatie gekocht met de ambitie het gebied te transformeren tot een aantrekkelijk woon-, leef- en werkgebied”, zegt wethouder Roeland van der Schaaf. “Het plan Holt is het voorbeeld van het bouwen aan een inclusieve stad waarbij aandacht voor de openbare ruimte, duurzaamheid en leefkwaliteit voorop staat. Het is divers, groen en met plek voor iedereen. Een mooi voorbeeld van hoe we stadsontwikkeling nu en in de toekomst zien.”

Duurzaamheid
In de wijk komt een bos waar de bewoners kunnen ontspannen en bewegen. Het vele groen zorgt er ook voor dat overvloedig regenwater wordt afgewaterd. In de wijk is ook veel aandacht voor energiebesparing. 

In de loop van 2022 wordt begonnen met de bouw van Holt.