Economie

Vrijdag 30 september Windesheim MBA congres

Vrijdag 30 september 2011 vindt het MBA congres plaats op Windesheim. Het congres is een aanrader voor iedereen die geïnteresseerd is in MBA en in managementthema’s op strategisch niveau. Prof. Dr. P.G.W. Jansen, hoogleraar bedrijfspsychologie Faculteit der Economische Wetenschappen VU, opent het congres met de plenaire presentatie ‘Langer doorwerken, duurzaam werknemen’. Vervolgens is er de gelegenheid om drie workshoprondes bij te wonen.


Leestijd: 1 minuut

Prof.dr. Paul Jansen: ‘Langer doorwerken, duurzaam werknemen’

Onder andere het tekort op de arbeidsmarkt vergroot de economische noodzaak om door te werken. Maar willen werknemers dat wel? Wat motiveert jongeren en ouderen om (niet) te willen doorwerken? Wat zijn de bepalende factoren van doorwerken, en hoe kunnen die worden ingepast in strategisch HRM beleid? Prof. P.G.W. Jansen, autoriteit op HRM gebied, gaat in op deze vragen aan de hand van de uitkomsten van een onderzoek onder zorginstellingen.

Workshops

We haken in op de nieuwste ontwikkelingen op! het gebied van Management en HRM. Dit doen we aan de hand van een zeer divers aanbod aan workshops, verzorgd door afgestudeerden aan de MBA opleiding van Windesheim. Aan bod komen thema’s als verandermanagement, nut en noodzaak van duurzaam ondernemen en management in de gezondheidszorg. Ook de vraag wat de toegevoegde waarde is van een MBA opleiding voor uw organisatie,

Meer informatie over het programma is te vinden op

www.windesheim.nl. U kunt zich hier ook aanmelden.

Voor de leergang die dit najaar start, zijn nog enkele plaatsen vrij. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, neem dan contact op met mw. Fianca Eektimmerman,via 088-469 9911, of via

mba@windesheim.nl..