Nieuws

Wethouder Bron pleit voor nieuwe Voorschoolse Basisvoorziening


Leestijd: 1 minuut

Bron constateert dat Den Haag blijkbaar denkt dat de opvang van peuters tot vier jaar in orde is. ‘’Dat is niet het geval’’, signaleert hij. Hij toont daarom begrip voor de bezetting door ouders van peuterspeelzaal Hans en Grietje in de wijk Beijum. Knelpunt is, zoals afgelopen week duidelijk zichtbaar werd, het acute tekort aan personeel. Voorheen waren er goedkope arbeidskrachten beschikbaar, die ingezet werden via het bekende Melkertbanenplan (nu ID-banenplan genoemd). Deze mensen vinden nu elders beter betaald werk.Om de problemen op te lossen is voor Groningen snel 2,5 miljoen gulden nodig, schrijft Bron. Dit geld is een belangrijke stap om te komen tot professionalisering van de peuterspeelzaalbranche, net zoals dat in het verleden is gedaan met de kinderopvang. Bron streeft zelfs naar een samenvoeging van peuterspeelzaalwerk en kinderopvang. Hij wil uiteindelijk ook voorzieningen voor opvoeding en gezondheid samenvoegen met de opvang. Bon spreekt van ‘een nieuwe Voorschoolse Basisvoorziening’. Zijn plan zou gefinancierd moeten worden door overheid en bedrijfsleven.