In beeld

Bijdrage leveren aan het sociale domein in de regio Groningen

Lijkt het jou leuk om een bijdrage te leveren aan het publieke domein in de regio Groningen? Dit kan breed in het publieke bestuur, maar kan ook juist heel specifiek en sociaal georienteerd. Banen binnen het publieke domein op het gebied van werk en inkomen zijn de afgelopen jaren steeds populairder geworden. Niet alleen onder volwassenen; ook jongeren kiezen vaker voor een functie bij een gemeente of bijvoorbeeld provincie. Door aan de slag te gaan als inkomensconsulent kunnen zij van meerwaarde zijn voor de samenleving; je hebt een positieve impact op het leven van mensen om je heen. 
 


Leestijd: 1 minuut

Werken als een inkomensconsulent bij een sociale dienst

Wie een opleiding tot inkomensconsulent heeft afgerond, gaat in veel gevallen aan de slag bij een sociale dienst. Hier helpt men burgers uit te zoeken of zij recht hebben op een uitkering en zo ja, welke route gevolgd moet worden om deze ook daadwerkelijk toegekend te krijgen. Daarbij zoekt men naar mogelijkheden om een burger terug te laten keren op de arbeidsmarkt. Voor burgers kan het best lastig zijn om zo’n route zelf vast te stellen. De wirwar aan publieke organisaties, regels en wetten maakt het niet eenvoudig om zelf uit te zoeken waar men recht op heeft. Een inkomensconsulent helpt de klant hierbij. In de basis hangt het werk wat een inkomensconsulent uitvoert samen met de uitvoering van de Participatiewet in Nederland.

Bijdragen aan het publieke bestuur in de regio

Niet alleen een functie als inkomensconsulent kan het overwegen waard zijn, wanneer je van waarde wilt zijn voor de maatschappij. Ook een master Bestuurskunde volgen kan het overwegen waard zijn. Vooral wanneer je voornemens bent om in het publieke domein te gaan werken. Met een master Bestuurskunde beschik je over de nodige achtergrondkennis en vaardigheden om bij te kunnen dragen aan het openbaar bestuur in de regio. Je denkt mee over het beleid wat gevolgd moet worden en levert een bijdrage aan het uitwerken van deze beleidsstukken. Bij het bepalen van het beleid speelt de maatschappelijke verantwoording richting de samenleving een grote rol.

Verschillende perspectieven van besturingsvraagstukken

De besturingsvraagstukken waarmee de diverse overheidsorganisaties te maken krijgen hebben verschillende perspectieven. Een opleiding Bestuurskunde leert je hier vanuit zowel een economisch, een juridisch, als een bestuurskundig perspectief naar te kijken om op basis van de verzamelde inzichten met een passend advies te kunnen komen. Daarbij wordt veel aandacht besteed aan bestuurlijk leiderschap.