In beeld

Bitcoin's intelligente contracten - waarom ze belangrijk zijn

Vraagt u zich af waarom de intelligente contracten van Bitcoin belangrijk zijn? Hier is een gids over de intelligente contracten van Bitcoin en waarom ze belangrijk zijn.


Leestijd: 3 minuten

Een intelligent contract is een computercode die op de blockchain draait en een veilige waarde-uitwisseling mogelijk maakt. Een Bitcoin intelligente contract is echter een digitale overeenkomst met een softwarecode die is opgeslagen in alle knooppunten van het blockchainnetwerk. De intelligente contractant bepaalt de regels die door de betrokken partijen moeten worden overeengekomen. Deze contracten voor digitaal geld maken bemiddelaars overbodig wanneer twee partijen waardevolle of digitale activa willen uitwisselen.

Zodra de blockchain het Bitcoin intelligente contract opslaat, blijft het daar voor altijd, en de code op die plaats zal nooit veranderen. Bovendien leggen blockchain intelligente contracten niet alleen de regels rond de overeenkomst vast, maar zijn ze ook verantwoordelijk voor het automatisch uitvoeren van die regels en verplichtingen. 

Hoe Intelligente bitcoincontracten functioneren

Het Bitcoin intelligente contract volgt een paar stappen om effectief te functioneren. Het transactieproces begint met een aanbod van de eerste partij. Deze eerste partij zal zijn voorwaarden uiteenzetten in een ‘als, dan’-verklaring en het papier in de blockchain plaatsen. Nadat de voorwaarden zichtbaar worden voor elke partij op de blockchain, zullen twee partijen onderhandelen over de contractvoorwaarden.

Nadat de partijen hebben onderhandeld en overeenstemming hebben bereikt over de voorwaarden van het contract, zoals de vervaldatum en de einddatum, wordt het contract onveranderlijk en kan geen enkele partij er nog iets aan veranderen. Wanneer de twee partijen de overeenkomst goedkeuren, kunnen intelligente contracten de voorwaarden in een overeenkomst zelf verifiëren door real-time gegevens te interpreteren. Uiteindelijk, wanneer alles op de juiste plaats staat en alle partijen het eens zijn over de voorwaarden, kan een transactie van deze elektronische valuta plaatsvinden op een beurs als deze Go bitiq.app

Deze digitale geld intelligente contracten kunnen:

  • Beheer van overeenkomsten tussen verschillende partijen
  • Nut bieden voor andere contracten
  • Het verzenden en ontvangen van gegevens op toepassingen triggeren
  • Ook functioneren ze als rekeningen met meerdere handtekeningen, zodat er alleen geld wordt uitgegeven als een vereist percentage mensen ermee instemt.

Belangrijke voordelen van intelligente contracten

Intelligente bitcoincontracten zijn kosteneffectiever omdat zij agenten kunnen vervangen die overeenkomsten bemiddelen in gevallen waarin de partijen de voorwaarden van de overeenkomst publiekelijk en digitaal naleven.. Bovendien helpen deze intelligente contracten voor elektronisch geld veel tijd te besparen. Traditionele contracten gaan gepaard met tussenpersonen en veel papierwerk, wat tijdrovend kan zijn. Deze intelligente contracten voor virtueel geld elimineren echter de noodzaak van tussenpersonen en kunnen sneller worden voltooid, waardoor tijd wordt bespaard.

Blockchaintechnologie beveiligt transacties door zijn gedecentraliseerde karakter. Als hackers het blockchainnetwerk willen verstoren, hebben zij de steun nodig van meer dan 50% van de knooppunten die transacties verifiëren. Ook al maakt de blockchaintechnologie het systeem niet onmogelijk om te hacken, het maakt het proces zeker vrij moeilijk. 

Deze intelligente contracten voor elektronisch geld zijn nauwkeuriger omdat ze als computercode zijn geschreven, waardoor menselijke tussenkomst tot een minimum wordt beperkt. 

Gebruik van Bitcoin intelligente contracten

Deze intelligente contracten voor virtueel geld zijn nuttig in verschillende sectoren en domeinen. Deze intelligente contracten bieden een expressieve, veilige en betere manier om de contracteerervaring voor alle types te verbeteren. Deze intelligente contracten voor digitaal geld maken volledige naleving van de wet- en regelgeving van alle rechtsgebieden en governance-instrumenten voor het beheer van de voorwaarden en de rechten en plichten van de contractpartijen mogelijk. 

Uitgevers kunnen ook kiezen of hun intelligente contracten zullen werken met de identiteit van identity oracles. Bitcoingebruikers kunnen ook tokens gebruiken als onderpand en hun rekeningen bevriezen, zodat ze worden ontvroren zodra de handtekening van de betrokken tegenpartij onder het oorspronkelijke verzoek is gezet,

Conclusie

Intelligente bitcoincontracten bieden veel voordelen buiten deze uitwisseling van digitale activa. Bovenstaand artikel belicht de voordelen van Intelligente bitcoincontracten en hoe ze functioneren. Uiteindelijk begrijpen we waarom deze heldere digitale geldcontracten van belang zijn.