In beeld

Eerste stap naar nieuwe ontwikkelingen Meerstad: onderzoeksplan ter inzage

De eerste stap voor de verdere ontwikkelingen van Meerstad is gezet. Het college heeft besloten een onderzoeksopzet voor het gebied ter inzage te leggen. Belangstellenden kunnen tot 2 augustus reageren op het plan.


Leestijd: 1 minuut

Het gaat om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor het gebied. Dat is de onderzoeksopzet voor het onderzoek naar de effecten die de ontwikkelingen in het gebied hebben op planten, mensen en dieren.

Plannen Meerstad

Het onderzoek is nodig om de plannen voor Meerstad mogelijk te maken. Vorig jaar is er een plan opgesteld voor de toekomst van Meerstad, waarin de wens staat om meer woningen en voorzieningen te bouwen. Het streven is dat de bouw in 2025 kan starten. De nadruk zal dan in eerste instantie liggen op de gebieden langs het Eemskanaal en rond de Grunoplas.

De effecten van die plannen op planten, mensen en dieren moet worden onderzocht met de Milieu Effect Rapportage (MER). De NRD gaat daaraan vooraf: daarin staat wat er in de MER precies onderzocht wordt en hoe gedetailleerd. De uitkomsten van de MER zijn input voor de Omgevingsvisie en Omgevingsplannen voor het gebied.

NRD ter inzage

Van 5 juli tot en met 2 augustus ligt de NRD ter inzage. Belangstellenden kunnen in deze periode reageren. Reacties worden meegenomen naar de MER. De stukken zijn tijdens deze vier weken te raadplegen op de websites ruimtelijkeplannen.nl, toekomstmeerstad.eu/nrd en gemeente.groningen.nl/bestemmingsplannen

Inloopbijeenkomst voor vragen en reacties

Ook is er op 17 juli van 17.00 tot 20.00 uur een inloopbijeenkomst in het informatiecentrum van Bureau Meerstad, Zijlkade 2 Meerstad. Belangstellenden kunnen dan vragen stellen en reageren op de NRD.